U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Voorbeeld 1: implementatie van middelenverbruik (legacy)

0000001303     -      08-10-2015
Verouderd

Vanuit een 'Commercieel Beheer'-document wordt het middelenbeheer geactiveerd op artikelniveau. De verbruikshoeveelheid komt overeen met de hoeveelheid vermeld in het verkoopdocument. De kleur komt overeen met het documenttype. De omschrijving komt overeen met de naam van de klant.

Installatie van deze configuratie:

  • Installeer de trigger TR_LIGNESV_RESS_STOCK_DEL door de content van het bestand TR_LIGNESV_RESS_STOCK_DEL.sql te kopiëren op het tweede tabblad van Prompt Fox (deze trigger kan worden verwijderd door uitvoering van het volgende commando: drop trigger TR_LIGNESV_RESS_STOCK_DEL).
     
  • Installeer de trigger TR_LIGNESV_RESS_STOCK_INS door de content van het bestand TR_LIGNESV_RESS_STOCK_INS.sql te kopiëren op het tweede tabblad van Prompt Fox (deze trigger kan worden verwijderd door uitvoering van het volgende commando: drop trigger TR_LIGNESV_RESS_STOCK_INS).
     
  • Plaats de objectklassebestanden (class_ress_stock.prg/fxp) in de hoofddirectory van Mercator. Deze objectklasse bevat de knop "Gantt" die in het invoerrooster verschijnt.
     
  • Wijzig de invoerschermen van de gewenste sequenties zoals in de bijgevoegde GRID-bestanden (deze GRID-bestanden kunnen in de DATA-directory van Mercator worden geplaatst). De voorbeelden gelden voor de verkoopsequenties Toonbank en Bestek. De roostermodules (_Devis.prg en _Compt.prg) moeten ook in de DATA-directory worden geplaatst.


Te laden : 0000001303.zip (3 Kb - 11-05-2007)


De pagina die u wenst te bekijken heeft betrekking op een versie van Mercator die commercieel niet meer beschikbaar is en niet meer wordt ondersteund.

Mercator is een applicatie .net en maakt gebruik van een database SQL Server. De gegevens op deze pagina stemmen niet overeen met deze eigenschappen.