using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;
using System.Data;
using MercatorApi;
using MercatorUi;

namespace MyNameSpace
{
    public class Class1 : MercatorUi.Interfaces. IExec
    {

        public void Main()
        { 
             //string reportFileName = Globals.MainDir + "MonRapport.repx" ; // Naam van het rapport dat u wenst te genereren/wijzigen 
             string reportFileName = @"<MainDir\MonRapport.repx" ; // Naam van het rapport dat u wenst te genereren/wijzigen

             MercatorUi.Sig. Sig sig = MercatorUi.Sig. _SigsStatic .SigByModule(MercatorUi.Sig. _SigEnum .STOCK);
             MercatorUi.Forms.Sig. SigForm sigForm = sig.SelectSigForm(); // Eerst moet u nagaan of er een artikelfiche geopend is 
             if (sigForm == null )
                 return

             DataSet ds = sigForm.DataSource.DataSet.Copy(); // U verwijst naar de gegevens van de actieve fiche, maar maakt er een kopie van, want op de volgende lijn dient u de dataset te wijzigen
             MercatorUi.Reporting. ReportingStatic .FillDataset(ds, Api .JustStem(reportFileName)); // U voegt interessante informatie toe voor gebruik in de report designer 

             string reportLayout = MercatorUi.Reporting. ReportingStatic .Reporting.EditLayout( Api .JustStem(reportFileName), Api .FileToStr(reportFileName, Encoding.UTF8), ds); 
             Api .StrToFile(reportLayout, reportFileName, Encoding.UTF8);
        }
    }
}