public static void Exec(MercatorUi.MovableControls. MovableButton clickedButton)
{
     // enter your customized code here
     MercatorUi.Forms.Sig. SigForm sigForm = (MercatorUi.Forms.Sig. SigForm )clickedButton.Form;
     DataSet ds = sigForm.DataSource.DataSet.Copy(); // U verwijst naar de gegevens van de actieve fiche, maar maakt er een kopie van, want op de volgende lijn dient u de dataset te wijzigen
     MercatorUi.Reporting. ReportingStatic .FillDataset(ds, "MonRapport" ); // U voegt interessante informatie toe voor gebruik in de report designer
     List <MercatorUi.Reporting. OutputDescriptor > listOutputDescriptors = new List <MercatorUi.Reporting. OutputDescriptor >();
     listOutputDescriptors.Add( new MercatorUi.Reporting. OutputDescriptorPreview ());
     //MercatorUi.Reporting. ReportingStatic .Reporting.RunReport( "MonRapport" , Globals.MainDir + "MonRapport.repx" , ds, listOutputDescriptors);
     MercatorUi.Reporting. ReportingStatic .Reporting.RunReport( "MonRapport" , @"<MainDir\MonRapport.repx" , ds, listOutputDescriptors);
}