using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;
using System.Data;
using MercatorApi;
using MercatorUi;
using System.Drawing;

namespace SigCli
{
    public class Customizer : MercatorUi.ICustomizers.IFormLoadCustomizer
    {

        public void FormLoadCustomize(System.Windows.Forms.Form WindowsForm)
        {
            // Men voert een cast uit van het algemene type System.Windows.Forms.Form naar het type van het actieve venster MercatorUi.Forms.Sig.SigForm.
            MercatorUi.Forms.Sig.SigForm sigForm = (MercatorUi.Forms.Sig.SigForm)WindowsForm;
            // Het tabblad wordt opgezocht aan de hand van zijn ID die in modus Parameterinstelling zichtbaar is in de eigenschappen van het tabblad (de ID laten voorafgaan door tabItem_).
            MercatorUi.Forms.Sig.SigClasses.SigTabItem sigTabItem = (MercatorUi.Forms.Sig.SigClasses.SigTabItem)sigForm.TabStrip.Tabs["tabItem_BA80334271"];
            // De BackColor-eigenschap werkt niet. Men moet PredefinedColor gebruiken om de kleur van het tabblad te veranderen.
            sigTabItem.PredefinedColor = DevComponents.DotNetBar.eTabItemColor.Red; // <- Red veranderen indien andere kleuren.
            // Daarna kan men de kleur veranderen van de pagina die bij dit tabblad hoort (dit is niet verplicht).
            Color c1;
            Color c2;
            // Via deze lijn kan men de 2 kleuren van de kleurengradiënt van het tabblad bekomen.
            DevComponents.DotNetBar.TabColorScheme.GetPredefinedColors(sigTabItem.PredefinedColor, out c1, out c2);
            // Men neemt een van de twee kleuren om de kleur van de pagina vast te leggen.
            sigTabItem.AttachedControl.BackColor = c2;
        }

    }
}