using System.Text;
using System.Data;
using MercatorApi;
using MercatorController;
using System.Data.SqlClient;

namespace MercatorUi.MovableControls.ButtonsCodes
{
    public static class Script
    {

        public static void Exec(MercatorUi.MovableControls.MovableButton clickedButton)
        {
            MercatorUi.Forms.Sig.SigForm sigForm = (MercatorUi.Forms.Sig.SigForm)clickedButton.Form;
            if (!sigForm.Sig.Write(sigForm)) // Voorstellen om de actieve fiche op te slaan, indien nodig.
                return;
            int n_record = 0;
            using (MercatorSqlConnection oConnSql = new MercatorSqlConnection(Globals.RepData, true)) // Creatie van een verbinding met de SQL DB
            {
                if (oConnSql.Connection == null) // De verbinding is geweigerd.
                    return;
                using (SqlTransaction transac = oConnSql.Connection.BeginTransaction()) // We gaan het geheel uitvoeren onder transactie. Dat is niet verplicht: we kunnen ook null invoeren in plaats van transac bij ScriptsApplyToSomeRecords.
                {
                    if (sigForm.Sig.ScriptsApplyToSomeRecords("select stock.*,guid,assembly from stock (NOLOCK) inner join assemblies on (assemblies.id='SCR-STOCK '+stock.s_calcul)" + (sigForm.Filter != "" ? " where " + sigForm.Filter : "") + " order by s_calcul", oConnSql, transac, true, true, ref n_record))
                    {
                        transac.Commit();
                        Dialogs.Stop(Api.Iif_langue(Globals.Langue, 14) + "\r\n" + _Divers.Iif_langue(Globals.Langue, "Records affected : ", "Gewijzigde records: ", "Enregistrements concernés : ") + n_record.ToString());
                    }
                    else
                        Api.SafeRollback(transac);
                }
            }
        }
    }
}