using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;
using System.Data;
using MercatorApi;
using MercatorUi;
using System.Windows.Forms;
using System.Reflection;

namespace Main
{
    public class Customizer : MercatorUi.ICustomizers.IExec
    {

        public void Main(MercatorUi.ICustomizers.ExecAction Action)
        {
            if (Action == MercatorUi.ICustomizers.ExecAction.DossierOpen)
            {
                Globals.Main.BaseFormCreating += new MercatorUi.Main.BaseFormCreatingEventHandler(Main_BaseFormCreating);
            }
            else if (Action == MercatorUi.ICustomizers.ExecAction.DossierClose)
            {
                Globals.Main.BaseFormCreating -= new MercatorUi.Main.BaseFormCreatingEventHandler(Main_BaseFormCreating);
            }
        }

        void Main_BaseFormCreating(object sender, MercatorUi.Main.BaseFormCreatingEventArgs e)
        {
            if ((e.Form.GetType() == typeof(MercatorUi.Forms.Accounting.AccountingBankVirementForm))
                && (Globals.CurrentUser != null)
                && (Globals.CurrentUser["naam"].ToString() != "Guy")) // Als de gebruiker niet Guy is, gaan we de event invoeren. Anders doen we niets.
            {
                e.Form.Shown += new EventHandler(Form_Shown);
            }
        }

        void Form_Shown(object sender, EventArgs e)
        {
            // De knop "Registreren" deactiveren
            MercatorUi.Forms.Accounting.AccountingBankVirementForm accountingBankVirementForm = (MercatorUi.Forms.Accounting.AccountingBankVirementForm)sender;
            accountingBankVirementForm.Shown -= new EventHandler(Form_Shown); // Het event uitschrijven
            MercatorUi.BoutonsPro.BleuPro bleuPro1 = (MercatorUi.BoutonsPro.BleuPro)accountingBankVirementForm.Controls["bleuPro1"];
            MercatorUi.BoutonsPro.ButtonXPro buttonXProSave = (MercatorUi.BoutonsPro.ButtonXPro)bleuPro1.Controls["buttonXProSave"];
            buttonXProSave.Enabled = false;
            
            // De subknop "Fiche" deactiveren
            MercatorUi.BoutonsPro.ButtonXPro buttonBrowsePieceliees = (MercatorUi.BoutonsPro.ButtonXPro)bleuPro1.Controls["buttonBrowsePieceliees"];
            buttonBrowsePieceliees.SubItems[0].Enabled = false;

            // Het aanvinkvakje "Eigen rekening" verbergen
            Control checkBoxProper = accountingBankVirementForm.Controls["checkBoxProper"];
            checkBoxProper.Visible = false;

            // De combobox voor het oproepen van een klanten-/leveranciers-/algemene rekening verbergen
            Control comboAppelSig = accountingBankVirementForm.Controls["comboAppelSig"];
            comboAppelSig.Visible = false;

            // Alle controles in read-only zetten
            // Om de eigenschap ReadOnly van iedere controle van dit form makkelijker te kunnen instellen op true, gaan we de Reflection gebruiken
            foreach (Control c in accountingBankVirementForm.Controls)
            {
                PropertyInfo pi = c.GetType().GetProperty("ReadOnly");
                if (pi != null) // Bestaat er een ReadOnly-eigenschap voor deze controle?
                    pi.SetValue(c, true, null);
            }
            MercatorUi.Dialogs.Stop("U bent niet gemachtigd om de gegevens van dit scherm te wijzigen!");
        }

    }
}