public static void Exec(MercatorUi.MovableControls.MovableButton clickedButton)
{
    // geef hier uw customized code in
    MercatorUi.Forms.Billing.BillingForm billingForm = (MercatorUi.Forms.Billing.BillingForm)clickedButton.Form;
    MercatorUi.Engine.Gescom.BillingEngine billingEngine = billingForm.BillingEngine;
    if (billingEngine.ReadOnly) // indien de gebruiker dit document niet mag wijzigen
        return;
    int n = billingEngine.AppendLine(true); // de parameter true laat niet toe een nieuwe lijn te creëren indien de laatste lijn leeg is
    if (billingEngine.InsertItem("618173915I", billingEngine.LIGNES.Rows[n])) // 618173915I is de ID van het toe te voegen artikel
    {
        n = billingEngine.AppendLine();  // een nieuwe, lege lijn toevoegen
        billingForm.LinesEditor.Grid.CurrentCell = billingForm.LinesEditor.Grid.Rows[n].Cells[0]; // de eerste cel van de gecreëerde lijn activeren
    }
}