using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Drawing;
using System.Data;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;

namespace GescomButtons
{
    public partial class GescomButtonsUserControl : UserControl, MercatorUi.MovableControls.Interfaces.IMovableControl
    {
        public GescomButtonsUserControl()
        {
            InitializeComponent();
            // de s_id van het artikel wordt in de tag van de bijbehorende knop 'verborgen'
            button1.Tag = "618173914H";
            button2.Tag = "618173915I";
            button3.Tag = "618173916K";
        }


        #region propriétés requises par IMovableControl

        // de Form waarin dit MovableObject zit
        public MercatorUi.MovableControls.Interfaces.IFormForMovableControls Form { get; set; }
        // geeft aan dat de controle ter beschikking van de gebruiker is: alle events van het type 'valueChanged' worden door de gebruiker veroorzaakt, niet door Mercator
        public bool UserMode { get; set; }
        public bool AfterDone { get; set; }
        public List<MercatorUi.MovableControls.MovableExpression> ExpressionsToRefresh { get; set; }
        public List<MercatorUi.MovableControls.MovablePictureBox> PictureBoxesToRefresh { get; set; }

#endregion


#region méthodes requises par IMovableControl

        public void OnAfterRead(EventArgs e)
        {
        }

        public void OnBeforeWrite(EventArgs e)
        {
        }

        public void OnAfterWrite(EventArgs e)
        {
        }

#endregion

        private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            addItem(sender);
        }

        private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            addItem(sender);
        }

        private void button3_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            addItem(sender);
        }

        private void addItem(object sender)
        {
            Button button = (Button)sender;
            string s_id = button.Tag.ToString();
            MercatorUi.Forms.Billing.BillingForm billingForm = (MercatorUi.Forms.Billing.BillingForm)Form;
            MercatorUi.Engine.Gescom.BillingEngine billingEngine = billingForm.BillingEngine;
            if (billingEngine.ReadOnly) // indien de gebruiker dit document niet mag wijzigen
                return;
            int n = billingEngine.AppendLine(true); // de parameter true laat niet toe dat er een nieuwe lijn wordt aangemaakt indien de laatste lijn leeg is
            if (billingEngine.InsertItem(s_id, billingEngine.LIGNES.Rows[n]))
            {
                n = billingEngine.AppendLine();  // een nieuwe, lege lijn toevoegen
                billingForm.LinesEditor.Grid.CurrentCell = billingForm.LinesEditor.Grid.Rows[n].Cells[0]; // de eerste cel van de gecreëerde lijn activeren
            }

        }

    }
}