using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;
using System.Data;
using MercatorApi;
using MercatorUi;

namespace Main
{
    public class Customizer : MercatorUi.ICustomizers.IExec
    {

        public void Main(MercatorUi.ICustomizers.ExecAction Action)
        {
            if (Action == MercatorUi.ICustomizers.ExecAction.MenuCreated)
            {
                // Opzoeken en initialiseren van het menu "Venster"
                MercatorUi._BaseClasses.MenuElement meWindows = MercatorUi._Divers.MenuElementByText(MercatorUi._Divers.Iif_langue(MercatorUi.Globals.Langue, "&Windows", "Ven&sters", "Fe&nêtres"));
                if (meWindows == null)
                    return;

                // In het Venster-menu zoeken naar het corresponderende menu met het 4e informatiebestand.
                MercatorUi.Sig.Sig sigDest = MercatorUi.Sig._SigsStatic.SigByModule(MercatorUi.Sig._SigEnum.DEST);
                MercatorUi._BaseClasses.MenuElement meSigDest = MercatorUi._Divers.MenuElementByText(meWindows, sigDest.Caption[MercatorUi.Globals.Langue]);
                if (meSigDest == null)
                    return;

                // Menu Tools opzoeken en initialiseren
                MercatorUi._BaseClasses.MenuElement meTools = MercatorUi._Divers.MenuElementByText(MercatorUi._Divers.Iif_langue(MercatorUi.Globals.Langue, "Extras", "Tools", "Tools", "Outils"));
                if (meTools == null)
                    return;

                // In het Tools-menu, het menu Setup opzoeken en initialiseren.
                MercatorUi._BaseClasses.MenuElement meParam = MercatorUi._Divers.MenuElementByText(meTools, MercatorUi._Divers.Iif_langue(MercatorUi.Globals.Langue, "Setup", "Setup", "Paramètres"));
                if (meParam == null)
                    return;

                meParam.SubItems.Add(meSigDest);
                meSigDest.Image = null;
            }
        }
    }
}