using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;
using System.Data;
using MercatorApi;
using MercatorUi;
using System.Windows.Forms;

namespace Main
{
    public class Customizer : MercatorUi.ICustomizers.IExec
    {

        public void Main(MercatorUi.ICustomizers.ExecAction Action)
        {
            if (Action == MercatorUi.ICustomizers.ExecAction.DossierOpen)
            {
                Dialogs.BeforeAnswerYesNo += new Dialogs.BeforeAnswerYesNoEventHandler(Dialogs_BeforeAnswerYesNo);
            }
            else if (Action == MercatorUi.ICustomizers.ExecAction.DossierClose)
            {
                Dialogs.BeforeAnswerYesNo -= new Dialogs.BeforeAnswerYesNoEventHandler(Dialogs_BeforeAnswerYesNo);
            }
        }

        void Dialogs_BeforeAnswerYesNo(Dialogs.BeforeAnswerYesNoEventArgs e)
        {
            if (e.Message == _Divers.Iif_langue(Globals.Langue, "Remove linked lines ?", "Verbonden lijnen wissen ?", "Effacer les lignes liées ?"))
            {
                Form wonTop = MercatorUi.Globals.Main.WonTopForm();
                if (wonTop is MercatorUi.Forms.Billing.BillingForm)
                {
                    MercatorUi.Forms.Billing.BillingForm billingForm = (MercatorUi.Forms.Billing.BillingForm)wonTop;
                    if (billingForm.BillingEngine.Journal == "VEN")
                        e.Action = YesNoAskEnum.Yes; // simulatie van het antwoord op de vraag = JA
                }
            }
        }

    }
}