if (MercatorUi.Globals.MomentFixed != DateTime.MinValue)
{
    // de gebruiker heeft "Moment Vastleggen" gëactiveerd
    DateTime moment_fixe = MercatorUi.Globals.MomentFixed;
}