if (billingEngine.Context == MercatorUi.Engine.Gescom.BillingEngine.ContextEnum.DeliveriesInvoicing)
{
    // we zijn in automatische facturatiemodus
}