using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;
using System.Data;
using System.Windows.Forms;
using MercatorApi;
using MercatorExtensions;


namespace Billing
{
    public class Customizer : MercatorUi.ICustomizers.IBillingEngineCreated, MercatorUi.ICustomizers.IBillingEngineClosed
    {

        public void BillingEngineCreated(MercatorUi.Engine.Gescom.BillingEngine BillingEngine)
        {
            BillingEngine.BeforeSendMail += new MercatorUi.Engine.Gescom.BillingEngine.BeforeSendMailEventHandler(BillingEngine_BeforeSendMail);
        }

        public void BillingEngineClosed(MercatorUi.Engine.Gescom.BillingEngine BillingEngine)
        {
            BillingEngine.BeforeSendMail -= new MercatorUi.Engine.Gescom.BillingEngine.BeforeSendMailEventHandler(BillingEngine_BeforeSendMail);
        }

        void BillingEngine_BeforeSendMail(object sender, MercatorUi.Engine.Gescom.BillingEngine.BeforeSendMailEventArgs e)
        {
            if (e.Context == MercatorUi.Engine.Gescom.BillingEngine.BeforeSendMailEventArgs.ContextEnum.eInvoice)
            {
                e.Content = "U vind in deze email uw factuur in elektronisch formaat(eFFF). U kan deze eenvoudig importeren in uw boekhoudsoftware.";
            }
        }


    }
}