dicoParams.Add("@message", "Inhoud om door te geven naar stap 1 van de bundel");
MercatorPenguin.NotificationClient.Send("Dit is de inhoud van het bericht.", "eb2ee38e-a21f-4b48-8d26-37a6f5391596", dicoParams);