dicoParams.Add("@message", "Inhoud om door te geven naar stap 1 van de bundel ");
string[] onlyThisUser = new string[1] { "1RXN0HUV8R" };
MercatorPenguin.NotificationClient.Send("Dit is de inhoud van het bericht.", "eb2ee38e-a21f-4b48-8d26-37a6f5391596", dicoParams, onlyThisUser);