U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Lijst: Niet-gecentraliseerde documenten

0000000355     -      31-12-2015

Om dit document te installeren :

  • Het ZIP-bestand hierbij gevoegd uitpakken in de hoofdirectory van Mercator
    attention_Aruba Het zipbestand bevat twee bestanden :
    1. een bestand STATX gebruikt voor de versie Aruba
    2. een bestand STAT gebruikt voor de versies Legacy
  • Mercator opnieuw opstarten om de nieuwe lijst te installeren (snelle installatie)

Het dokument is beschikbaar via het menu "Artikels / Dokumenten".

Het laat toe een lijst af te drukken met volgende gegevens: nummer, aanmaakdatum, vervaldatum, totaal excl. btw, totaal incl. btw en naam van de klant voor alle facturen en creditnota's die nog niet werden gecentraliseerd.
Er verschijnt een dialoogvenster waarin u kunt vermelden in welke periode er gezocht moet worden.

Voorbeelden van het bekomen resultaat (PDF formaat) :Te laden : 0000000355.zip (16 Kb - 18-09-2012)