U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Hoe de gewichtsberekening voor de Intrastat-aangifte aanpassen ?

0000002572     -      10-10-2015

De Intrastat-aangifte moet opgesteld worden in kg. Mercator gebruikt standaard de volgende formule om het aantal verkochte/aangekochte kg te bepalen:
 

q * poidsnet


Als de hoeveelheden al in kg zijn uitgedrukt, werkt deze standaardformule niet. Het is dan ook mogelijk om van deze formule af te wijken en een andere formule te specificeren in "Tools / RIS-gegevens: formule verkopen/aankopen". In dat geval zal de formule bijvoorbeeld gewoon als volgt zijn:
 

q


Voor elke formule kunnen parameters worden ingegeven om het verwachte resultaat te geven; de velden uit LIGNES_V/A, PIEDS_V/A en STOCK_X kunnen daarbij worden gebruikt. Voorbeeld:
 

q*(case when stock.s_unite='KG' then 1 else poidsnet end)

De 2 formules zijn standaard leeg. Als dat het geval is, wordt de standaardformule gebruikt.