U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Hoe labels afdrukken langs vanuit een document met keuzehoeveelheid per lijn?

0000002610     -      02-01-2019

Standaard is het mogelijk om labels te printen vertrekkend uit een document uit het commercieel beheer 

  • via hoeveelheid mee te geven per lijn
  • via gebruikersinvoer tijdens het afdrukken

Deze afdruk houdt ook rekening met het statuut "Labels printen" van het artikel (STOCK.S_ETIQ) die kan volgende waarden bevatten:

  • Aucune : Nooit labels afdrukken
  • Quantité : Evenveel afdrukken als het laatst-geprintte label
  • Une : Altijd één enkel label (gebruikt voor rayon-labels)

Het is mogelijk om het standaardgedrag te overschrijven en de hoeveelheid labels om te printen te selecteren. Hiervoor moet men:

  • De kolom QCOUPE (float) toevoegen in LIGNES_V en/of LIGNES_A en/of LIGNES_D
  • De kolom S_ETIQ uit de tabel stock terugtrekken
  • De linesEditor van de betrokken sequenties aanpassen, zodat de kolom QCOUPE verschijnt waarin men het gewenst aantal afdrukken kan invoeren of een customizer die deze kolom automatisch aanvult.
  • Bij het afdrukken op de knop "Hoeveelheid" klikken.