U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Kenmerken van Mercator Majuro

0000002123     -      19-09-2018
Verouderd

1. Sneller opstarten van de Mercator-applicatie

In tegenstelling tot de Aruba-versie is Mercator Majuro één enkele, homogene applicatie. Bij het opstarten moet de Visual FoxPro-laag niet langer worden opgeroepen. Wat automatisch leidt tot betere prestaties. Bovendien werd de opstart van de applicatie bij het ontwikkelen gebaseerd op een 'multithread'-model:

 • basisthread: interface;
 • thread met het logo (splash screen);
 • initialisatiethread van MercatorUi.Main: m.a.w. de initialisatie van de interne Mercator-omgeving bestaande uit een bepaald aantal correct uitgeruste objecten, contents ... om ervoor te zorgen dat alle Aruba-resources van Mercator werken;
 • thread voor het recupereren van de content van de ZIP-tabel: de tabel met de postcodes moet lokaal geladen worden, zodat de fiches van de informatiebestanden automatisch ingevuld worden. Deze tabel kan veel gegevens bevatten, maar de beschikbaarheid ervan kan enigszins vertraging oplopen.

 

 

2. Stopzetting van het MDI-model

In Mercator Majuro zijn de vensters niet langer "gebonden" aan het basisscherm van Mercator. Ze kunnen vrij worden verplaatst, wat vooral interessant is in de multischermmodus, want de schermen van eenzelfde Mercator kunnen naar afzonderlijke schermen worden verplaatst.

Het thema Laura Beach werd hiervoor specifiek aangepast:

 • in de titelbalk van ieder venster wordt de licentienaam vermeld;
 • het is mogelijk om een subthema te gebruiken met een andere basiskleur.

Op die manier wordt verwarring vermeden wanneer op eenzelfde werkpost meerdere Mercator-dossiers worden gebruikt; het zou immers moeilijk zijn te bepalen welk dossier bij welk venster hoort.

 

 

3. Terugkeer van het menu "Vensters / Cyclen" - Toevoeging van het menu "Vensters / Activeren"

Het menu "Vensters / Cyclen" kwam niet voor in Mercator Aruba omdat sommige vensters in deze versie beheerd worden door het FoxPro-gedeelte, en een andere door het .net-gedeelte. In Mercator Majuro is deze functionaliteit opnieuw beschikbaar, omdat deze omgeving volledig homogeen is.

Via het nieuwe menu "Vensters / Activeren" kan een al geopend venster naar voren worden gehaald.

 

 

4. Meer Tools: alles samen in de geavanceerde tools

Sommige functionaliteiten uit TOOLS.EXE zijn niet langer nodig in Mercator Majuro. Bovendien bestond TOOLS uit een in Visual FoxPro ontwikkelde applicatie, waaruit voortvloeit dat deze niet langer opportuun is in Mercator Majuro. De functionaliteiten die noodzakelijk zijn gebleven, werden gegroepeerd in het menu "Tools / Geavanceerde tools".

Dit menupunt is standaard niet toegankelijk. Om het toegankelijk te maken, moet u het overeenstemmende selectievakje in het gebruikersprofiel afvinken (tabblad "Blokkeren").

De functionaliteit "Migratie" bestaat niet langer in Mercator Majuro. Wenst u echter triggers, opgeslagen procedures, SQL-functies ... te actualiseren in de SQL-database, dan gebruikt u voortaan "Geavanceerde tools / SQL-database / Update".

 

 

5. Geïntegreerde controle van de SQL-databasestructuur

Via dit menupunt (in Geavanceerde tools) kunt u een controle van de databasestructuur lanceren, waarbij de volgende punten worden nagegaan:

 • primaire sleutels,
 • index,
 • vreemde sleutels,
 • vereisten.

Zo kunt u controleren of de logica van de database zoals we die verwachten op basis van de geïnstalleerde opties, de bestaande tabellen, de toegevoegde velden ... wel degelijk overeenkomt met wat Mercator biedt. Indien nodig, kan Mercator voorstellen om correcties aan deze structuur aan te brengen; daartoe wordt een SQL-script voorgesteld op een SQL-tabblad van de besteleditor. In de meeste gevallen zal u enkel op de knop "Uitvoeren" moeten klikken om deze correctie te realiseren.

OPM.: na iedere handmatige wijziging van de database alsook na toevoeging van een optie moet deze controle worden uitgevoerd.

 

 

6. Automatische toevoeging van de SQL-tabellen volgens de opties

Bij het toevoegen van opties waarvoor bijkomende SQL-tabellen nodig zijn, zal Mercator deze tabellen automatisch en transparant toevoegen bij de eerstvolgende opstart.

 

 

7. "Auto-repair" SQL-verbinding

Het herstellen van de toegangsrechten, een noodzaak bijvoorbeeld bij verandering van SQL-server, moet niet langer handmatig worden uitgevoerd. Deze functionaliteit maakt dus geen deel uit van de geavanceerde tools. Als Mercator bij het opstarten vaststelt dat de verbinding met de SQL-server onmogelijk is door een fout in de SQL-verbinding, zal het programma voorstellen om deze SQL-verbinding automatisch te herstellen.

Daartoe vraagt Mercator u de gegevens met betrekking tot de rechten in te voeren, die moeten overeenstemmen met de rechten van een beheerder die over de nodige machtigingen voor de SQL-server beschikt. Zodra deze rechten aanvaard zijn, wordt de herstelling automatisch uitgevoerd en kan Mercator verder normaal opstarten.

OPM.: u kunt ook een verbinding realiseren met een andere SQL-server en/of een andere database.

De parameters voor de verbinding met de SQL-database zijn opgeslagen in het bestand Mercator.connection, een ASCII-bestand dat makkelijk bewerkt kan worden. Daarin kunt u het volgende aanpassen:

 • de SQL-server;
 • de naam van de te gebruiken database.

Zodra u deze gegevens hebt gewijzigd, hoeft u enkel nog Mercator op te starten en het programma gaat dan over tot de herstelling van de toegangsrechten.

 

 

8. Mogelijkheid tot gebruik met een externe database

Alle functionaliteiten van Mercator Aruba zijn geoptimaliseerd voor een 'client-server'-werking waarbij het bandbreedteverbruik op het netwerk maximaal beperkt wordt. Aangezien Mercator Majuro uitsluitend deze componenten van Mercator Aruba gebruikt, is het netwerkgebruik zo gering dat het mogelijk is om een lokaal op een werkpost geïnstalleerde Mercator Majuro-versie te gebruiken, maar waarbij men verbinding maakt met een SQL-database "in the cloud". Verder wordt dit ook mogelijk gemaakt door het feit dat de hoofddirectory en de gegevensdirectory van Mercator Majuro geen informatie meer bevatten die door de gebruikers gedeeld moeten worden. Want alle gegevens die door de gebruikers worden gedeeld, staan in de SQL-database. De SQL-database wordt dus het enige element dat toegankelijk moet worden gemaakt voor elke gebruiker, al dan niet op afstand.

OPM.: om dit concept toe te passen, raden we aan de bestandsbrowsertabbladen (FileView) te vervangen door SqlFileView. De toegang tot een gedeelde directory is in externe modus immers:

 • moeilijk te implementeren om veiligheidsredenen;
 • nadelig voor de prestaties, bv.: wanneer u door de fiches in een informatiebestand bladert, zal de content van elke bezochte directory steeds vernieuwd worden doordat de bestandsbrowser in Mercator is opgenomen.

 

 

9. De multidossierconfiguratie in Majuro kan zowel Aruba- als Majuro-dossiers omvatten

In een multidossierconfiguratie is het mogelijk om zowel Majuro- als Aruba-dossiers op te slaan. Hierdoor wordt het, bijvoorbeeld voor fiduciaires, mogelijk om over te schakelen naar Majuro zonder alle bestaande dossiers te moeten migreren.

De Majuro-dossiers worden in de dossierlijst vermeld in een recht lettertype, terwijl de Aruba-dossiers cursief worden weergegeven. Het openen van een dossier, ongeacht het type, verloopt volledig transparant.

OPM.: zodra het eerste dossier naar Majuro is gemigreerd, schakelt ook het multidossierbeheer automatisch over naar Majuro. Vanaf dat ogenblik is het niet langer mogelijk om nieuwe of bestaande dossiers in Aruba op te nemen.

OPM.: om een niet-Majuro-dossier te kunnen openen, is uiteraard vereist dat de Visual FoxPro-omgeving behouden blijft op de gebruikte werkpost en de assemblies van Mercator in formaat 2.0 bestaan.

 

 

10. Mogelijkheid tot oproeping van de klasse MercatorUi.Main buiten Mercator

Mercator Majuro biedt de mogelijkheid om de hoofdklasse MercatorUi.Main op te roepen vanuit een externe .net-applicatie, ook vanaf een website die werd ontwikkeld in ASP.net.

Meer informatie hierover vindt u op deze pagina.De pagina die u wenst te bekijken heeft betrekking op een versie van Mercator die commercieel niet meer beschikbaar is en niet meer wordt ondersteund.

Mercator is een applicatie .net en maakt gebruik van een database SQL Server. De gegevens op deze pagina stemmen niet overeen met deze eigenschappen.