U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Mercator v.10

0000002674     -      20-11-2016

mercator 10


Mercator 10 is de waardige opvolger van Mercator Majuro. De hele interface is onveranderd gebleven en de rest van Mercator Majuro kan geüpgraded worden naar versie 10 zonder een migratie proces .

Mercator 10 is momenteel gebaseerd op .NET-framework 4.6. Indien van toepassing, moet dit op het werkstation of de server, waar Mercator wordt uitgevoerd, worden geïnstalleerd. Om na te gaan of deze versie van het framework goed is geïnstalleerd volstaat het om:

  • dit bestand in om het even welke map (lokale) te unzippen
  • Framwework46Tester.exe op te starten. De console-applicatie die dan zal opstarten zal u meedelen welk .NET-framework er geînstalleerd is. Indien het benodigde .NET-framework ontbreekt zal de download hiervoor automatisch voorgesteld worden.

Details over de nieuwe functies in versie 10 zijn samengebundeld op deze pagina. Gezien het feit dat Mercator steeds updates de wereld instuurt, is deze lijst uiteraard nog niet compleet. Ze zal geleidelijk aan vervolledigd worden.

 


Opmerkingen:

Om een installatiecode 10.0 (of hoger) toe te kunnen passen moet de gegevensbescherming door smart-tags vooraf geactiveerd worden.

De update-wizard heet niet langer MajuroUpdater.exe, maar heet nuMercatorUpdater.exe.

Een installatie code voor 10.0 (of hoger) kan niet gebruikt worden in een Legacy of Aruba versie.


  Belangrijke opmerking voor programmeurs:

Zoals hierboven aangegeven wordt Mercator 10 nu gecompileerd in het .NET 4.6 Framework. Dit betekend dat elke ontwikkeling die wordt uitgevoerd in Visual Studio, met een verwijzing naar Mercator-assemblies (MercatorTunnel.dll, MercatorUI.dll, …), ook zal overgezet worden naar het .NET 4.6. Framework. Dit moet worden aangepast in de projecteigenschappen.

Dit vereist, hetzij voor Visual Studio 2015, hetzij voor eerdere versies, de installatie van het .net Framework 4.6 Targeting Pack.

Alle assemblies die met de eerdere versies van het .NET Framework gecompileerd zijn en reeds in Mercator zitten, blijven echter opereren in de vorm van een dll-bestand of in de SQL-database. Dit vereist geen hercompilatie.

Daartegenover staan de externe toepassingen die verwijzen naar assemblies van Mercator, waarvan de website ontwikkeld is in ASP.NET. Deze moeten opnieuw gecompileerd worden op basis van .NET-framework 4.6

fusee