U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Importeren van Excel of XML-bestanden in de signaletieken

0000000264     -      20-10-2021

Bestanden kunnen in Mercator worden geïmporteerd van het formaat Microsoft Excel (XLSX of XLS) of XML. Deze optie is beschikbaar via het menu "Bestand > Importeren" zodra de gebruiker zich in een signaletiek bevindt.

Op de eerste rij van het Excel-bestand moet in elke kolom de naam van de bestemmingsvariabele in Mercator staan. De volgende variabelen zijn beschikbaar:

 • voor het artikelenbestand:
  • alle STOCK-variabelen (variabelen die beginnen met S_)
  • RAYON voor de omschrijving van een rayon
  • FAMILLE voor de omschrijving van een familie
  • SOUS-FAMILLE ou SSFAM voor de omschrijving van een onderfamilie
  • RAYON_SUP2 voor de omschrijving van een extra rayon (van 2 to 9)
  • FAMILLE_SUP2 voor de omschrijving van een extra familie (van 2 to 9)
  • SSFAM_SUP2 voor de omschrijving van een extra onderfamilie (van 2 to 9)
  • alle ARTFOU-variabelen (met uitzondering van ID_ARTFOU en ID_ART)
  • GAMTYPx (waarbij x het type nummer is van de range) voor de formulering van dit range type
  • GAMENUMx (waarbij x het element nummer is van de range) voor de formulering van dit element type.
    
 • voor het klantenbestand:
  • alle CLI-variabelen (variabelen die beginnen met C_)
  • Toutes les variables de TARCLI (excepté ID_TARCLI en ID_CLI) - voir remarque spécifique concernant l'import des données de TARCLI ci-dessous.
    
 • voor het leveranciersbestand: alle FOU-variabelen (variabelen die beginnen met F_).
   
 • voor het vaste activa bestand:
  • alle IMM-variabelen (variabelen die beginnen met I_)
  • alle IMMDATA-variabelen (met uitzondering van ID_IMMDATA).

Bij het importeren kan men "ontdubbelen", m.a.w.: vermijden dat er systematisch fiches gecreëerd worden, wat de update van de al bestaande registraties ten goede komt. Deze ontdubbeling kan gebeuren voor de variabelen S_ID, C_ID, F_ID, I_ID, alsook voor de 3 sleutels van elke signaletiek. De ontdubbelingssleutel moet de eerste kolom van het XLSX-bestand zijn.

Bij het creëren van nieuwe artikelfiches gebruikt Mercator de standaardwaarden die gedefinieerd werden via "Tools > Standaardwaarden". Op die manier wordt in het Excel-bestand slechts een beperkt aantal kolommen gedefinieerd, terwijl voor de andere velden de standaardwaarden worden gebruikt die gedefinieerd werden in de Mercator-interface.

We merken op dat de functie Exporteren in Mercator de mogelijkheid biedt om een bestand te genereren dat compatibel is met het importformaat. Op die manier kunt u een informatiebestand makkelijk geheel of gedeeltelijk exporteren, wijzigen in Excel en opnieuw importeren in Mercator.

De optie automatische prijs import Excel ("TOOLS > OPTIES - Automatische PRIJS import Excel" - ID = PRX_XLS) stelt u in staat om de prijsformules toe te passen bij het importeren van Excel-bestanden, ... in de artikelfiche.

Mercator biedt de mogelijkheid om gegevens van de STOCK tabel te importeren door het veld REF_FOU van de tabel ARTFOU te splitsen. Hierdoor wordt het mogelijk om in een multileveranciersconfiguratie leveranciersbestanden te importeren, die dan gesplitst worden naar een eigen referentie van die leverancier.


Bijzonderheden bij het importeren van TARCLI gegevens

Bij het importeren van TARCLI gegevens wordt de lijn geïdentificeerd op basis van :

 • de ID van de klant
 • de ID van het artikel (AR_REF) OF de ID van de dropdown "Rayon/Familie" (ID_FAM)

Als u de kolom TARIF importeert, is het niet mogelijk om PRIX en REMISE te importeren. Als de ID_FAM-kolom is geïmporteerd, is het niet mogelijk om AR_REF te importeren.

De ID_FAM kolom kan automatisch gegenereerd worden door het gebruik van volgende kolommen :

 • RAYON voor de omschrijving van de rayon
 • FAMILLE voor de omschrijving van de familie
 • SOUS-FAMILLE of SSFAM voor de omschrijving van de subfamilie
 • CAT1, CAT2, CAT3 voor de omschrijving van de respectievelijke categorie van een artikel

De ID_FAM kolom kan maar één waarde bevatten per lijn. Deze waarde wordt bepaald op basis van de niet-lege waardes volgens de prioriteitsvolgorde van bovenstaande lijst. (Als rayon niet leeg is, dan bevat ID_FAM de ID van de rayon, anders, als de familie niet leeg is, dan bevat ID_FAM de ID van de familie, ... met als laatste de waarde in de ID_FAM kolom zelf, als deze kolom bestaat). Uiteindelijk kan ID_FAM niet leeg zijn (aangezien deze waarde wordt gebruikt als ontdubbelingssleutel).