U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Maak de overdracht rechtstreeks na het valideren van de aankoopboeking.

0000002921     -      01-07-2019

Sinds versie 10.5 laat Mercator boekhouding toe om de overdracht te doen na het valideren van de aankoopboeking. Dit kan een aanzienlijke efficiëntiewinst opleveren wanneer het dezelfde persoon is die de aankopen in de boekhouding ingeeft en de betalingen uitvoert. Het hele proces wordt uitgevoerd indien de boeking alle informatie bevat, inclusief de info die nodig is voor de overdracht.

Om deze functionaliteit te activeren, volstaat het om de optie "Overschrijving ingev" in het scherm met de sequentie-instellingen:

Bij de validatie van een ingegeven aankoopboeking,

  • Indien het totaal van de boeking strikt positief is (beweging van Leverancier)
  • Indien de leverancier de status 'Groepsoverdracht' of 'Afzonderlijke overdracht' heeft.
  • Indien het rekeningnummer van de leverancier ingevuld is in de leveranciersfiche

zal er een dialoogvenster weergegeven worden voor de selectie van een bankrekening van de betaler, dit zal hem in staat stellen de overdracht te initiëren.

Noteer dat bij dit gebruik de overdracht aangemaakt is maar niet bewaard wordt. Bij het bewaren wordt de boeking gemarkeerd als betaald.

Als sequentiële lusfunctie is ingeschakeld en er in het aankoopjournaal en meerdere aankopen zijn ingegeven kan dit leiden tot het creëren van extra overschrijvingen op het reeds openstaande kredietscherm.


Deze functie kan ook worden gebruikt in verkoopjournalen voor de terugbetaling van creditnota's.