U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Een handgeschreven handtekening toevoegen in een document uit het commercieel beheer

0000002385     -      25-07-2018

Het doel van deze pagina is om te tonen hoe je, met Mercator Majuro, een document maakt uit het commercieel op een tablet, en vraagt aan de klant om het document te tekenen met behulp van zijn handgeschreven handtekening rechtstreeks in Mercator met behulp van een tablet stylus pen. Dit wordt perfect mogelijk gemaakt met de Billing customizer die hier is bijgevoegd in het project. Deze customizer implementeert het event BeforeSave, die ons de kans geeft om volgend dialoogvenster weer te geven.

De handtekening wordt vervolgens opgeslagen in de gegevensdatabank (in de tabel PIEDS_V). Dit wordt geëncrypteerd opgeslagen. Indien men daarna het document heropent, zal de handtekening altijd in read-only mode weergegeven worden, de handtekening kan eenvoudig zichtbaar gemaakt worden met een "image"-component.

 

Voorzorgsmaatregelen genomen door dit programma:

 • In de sequentie, is de knop "Opslaan zonder sluiten" gedeactiveerd. Dit voorkomt onverwachte situaties waarin het document getekend en vervolgens gewijzigd wordt, voordat men een tweede keer kan valideren.
 • Eens getekend, is het document enkel te openen in read-only
 • De handtekening wordt opgeslagen onder de vorm van een image in de SQL-gegevensdatabank, maar geëncrypteerd. De versleuteling komt tot stand door middel van een samengestelde sleutel met elementen uit het getekende document. (deze sleutel is dus anders voor elk document.)
 • De foto is getagd met de datum en het uur, om toekomstig gebruik van dezelfde handtekening te voorkomen.

Mercator biedt dit programma aan en spreekt zich niet uit over de rechtsgeldigheid van de ondertekening of de gevolgen voor het opslaan van dit soort informatie. Deze punten moeten gecontroleerd worden voor de installatie.

In de broncode, is het essentieel om de logica van de method getSecurityKey te veranderen, deze bepaalt de encryptiesleutel. Men moet dit algoritme personaliseren voor elk dossier. De enige beperking is het genereren van een string van 24 karakters.


Om deze functionaliteit te installeren:

 • plaats SignDoc.dll in Beheer / SQL-bestanden / Assemblies
 • éénmalig het SQL-script uitvoeren:
      alter table PIEDS_V add SIGN_IMG image null
      alter table PIEDS_V add SIGN_NOM char(25) not null default ''
 • Mercator herstarten
 • SignDoc.dll in de customizer van de sequentie (het vinkje "In database" de eerste keer uitvinken
 • Eventueel, in de vensterinstellingen van de sequentie het volgende toevoegen:
  • Een image waarvan de bron SIGN_IMG is
  • Een textbox waarvan de bron SIGN_NOM is
 • Indien men wenst om deze handtekening te hernemen in een geprint document of in een PDF, volstaat het om het geassocieerd model van de sequentie te wijzigen en een foto toe te voegen die gekoppeld is aan het veld PIEDS_V.SIGN_IMG.

Om het bijgevoegd project te wijzigen en te compileren moet men volgende references toevoegen:
 • In de assemblies van Mercator: MercatorUi.dll, MercatorTunnel.dll et MercatorComponents.dll
 • via C:\Windows\assembly\GAC_32\Microsoft.Ink\6.1.0.0__31bf3856ad364e35\Microsoft.Ink.dll

Alles kan getest worden zonder tablet. De muis vervangt de stylus-pen.


Te laden : 0000002385.zip (15764 Kb - 17-11-2017)