U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Elektronische factureren met Peppol (eFFF)

0000002697     -      20-09-2021

Mercator 10.0 of hoger laat ons toe om facturen uit het commercieel beheer te verzenden in een elektronisch formaat 

XML > UBL 2.1 (Invoice/Credit Note) > CENBII > Peppol > eFFF

Om te beschikken over deze functionaliteit, moet men een kolom C_EINVOICE1 char(30) in de tabel CLI toevoegen.Daarna volstaat het om de klantenfiche aan te passen en een ComboBox toe te voegen die dit veld gebruikt als bron. Mercator voegt automatisch dit element toe in het menu "Bestand".

Dit menu laat ons toe om facturen te verzenden indien er aan de volgende voorwaarden werd voldaan.

 • Het veld C_EINVOICE1 voor de huidige klant bevat BE_eFFF_30_via_Peppol
 • De factuur/credit nota is reeds opgeslagen, en is dus zeker genummerd.
 • Het BTW-regime is niet gelijk aan "BTW inbegrepen" (het BTW-nummer van de klant moet vervolledigd worden).
 • Het document heeft geen korting op hoofdingsniveau
 • De verwijzingen zijn volledig
 • Een afdruk-model met minstens één duplicaat van de PDF moet worden opgenomen in het XML-bestand.
 • De bankrekening van de afzender wordt weergegeven in de zone "Bank" van het menu "Tools > Identificatie" onder de vorm van IBAN:BIC

 

Een bestand aangemaakt door Mercator is toevertrouwd aan  Ibanity alvorens het geleverd wordt aan de ontvanger via het Peppol-netwerk. Om over deze functionaliteit te beschikken moet je:

 • de optie "Peppol-toegangsprovider" op Ibanity zetten (id = PEPPOL_PRV)
 • compléter les informations de "Outils > Paramètres > Identification Ibanity". Attention : lors du premier envoi, il faut joindre un scan de la face avant de la carte d'identité d'une personne pouvant engager la société. Cette image doit être placée dans le second onglet par drag & drop.

Dit maakt de overdracht van bestanden volledig transparant voor de gebruiker.

Standaard produceert Mercator een bestand conform met de hieronder beschreven normen. Het biedt een basis van mogelijkheden:

 • Indien de leverklant gebruikt wordt (ID_CLI_LIV) en verschillend is van de facturatie-klant, zal Mercator een blok "cac:Delivery" plaatsen met het adres van de leverklant.
 • Voor een factuur, wordt het veld Référence gebruikt om het veld "cac:OrderReference" te voeden (Bestelnummer)
 • Voor een creditnota wordt de referentie gebruikt als "cac:InvoiceDocumentReference", het is te zeggen dat het de verwijzing tussen de factuur en de creditnota is.
 • De volgende regimes zijn gekend: Normaal, vrijgesteld, medecontractant en EEG en worden correct verwerkt wat betreft het uitwisselen van de BTW-informatie.
 • De verschillende genoemde PDF-kopieën als model in de sequentie zijn toegevoegd als "cbc:EmbeddedDocumentBinaryObject". Het is verplicht om minstens één PDF-bestand op te nemen.
 • De OGM die eventueel gekoppeld is aan een factuur wordt gebruikt als "cbc:InstructionID" en "cbc:PaymentID"
 • Verzendkosten kunnen afzonderlijk vermeld worden als "cac:Allowancecharge" in de header. Hiervoor moet men de optie EINV_PORT aanvullen met het S_ID van het artikel "Verzendkosten".
 • Een korting wordt behandeld als "cac:AllowanceCharge" in de header.
 • De kortingen op lijnniveau worden beheerd als "cac:AllowanceCharge", inclusief optionele kortingen 2,3 en 4.
 • De serienummers en lotnummers zijn meegenomen in het blok "cac:ItemInstance"

Het is essentieel om goed te begrijpen dat al het personalisatiewerk van het document eventueel uitgevoerd in het afdrukmodel ook zal moeten worden toegepast in het elektronisch model. Als voor een geprinte factuur, zal dit gedaan worden in de instellingen van Mercator.

Hiervoor beschikt de BillingEngine over 3 events:

 • EinvNodeAdding: tijdens het toevoegen van elke node in de XML-structuur. Door de property e.Cancel op true te plaatsen, hebben we de mogelijkheid om een node niet toe te voegen.
 • EinvNodeAdded: wanneer een node toegevoegd wordt aan de XML-tree
 • EinvFileCreating: wanneer de gehele XML-tree klaar is net alvorens het XML-bestand gegenereerd wordt. De property e.FileName laat ons toe om de naam van het bestand dat geproduceerd zal worden te wijzigen.

De geproduceerde bestanden moeten voldoen aan de standaard-normen die gesteld zijn door Peppol: zie het beschrijvend document voor facturen.

Op deze pagina tonen we enkele voorbeeld-instellingen.


De code hieronder kan in een knop op het scherm van de facturen/credit nota’s worden geplaatst. Dit laat toe om de status van het verzenden van het huidig document te bekomen.

Zoom
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;
using System.Data;
using MercatorApi;
using MercatorController;
using System.Windows.Forms;
using MercatorExtensions;
using MercatorUi;
using System.Data.SqlClient;

// <CompileWithRoslyn />

namespace MercatorUi.MovableControls.ButtonsCodes
{
    public static class Script
    {
        public static void Exec(MercatorUi.MovableControls.MovableButton clickedButton)
        {
            // enter your customized code here
            Forms.Billing.BillingForm billingForm = (Forms.Billing.BillingForm)clickedButton.Form;
            string peppol_response = Api.StrExtract(billingForm.BillingEngine.PiedsVRecord.PEPPOL_RESPONSE, "<Ibanity>", "</Ibanity>");
            if (peppol_response == "")
            {
                MercatorUi.Dialogs.Stop("Dit document is nooit naar het Peppol-netwerk gestuurd !");
                return;
            }
            MercatorUi.Ibanity.CreatePeppolInvoiceResponse createPeppolInvoiceResponse = Api.JsonConvertDeserializeObject<MercatorUi.Ibanity.CreatePeppolInvoiceResponse>(peppol_response);
            MercatorUi.Ibanity.GetPeppolInvoiceResponse r = MercatorUi.Ibanity.PeppolInvoiceUploadStatus(createPeppolInvoiceResponse.data.id, out string error);
            if (error != null)
                Dialogs.Stop(error);
            else
                Dialogs.Stop("Status = " + (r.data.attributes.status == null ? "Onbepaald" : r.data.attributes.status) + (!string.IsNullOrEmpty(r.data.attributes.transmissionId) ? "\r\n" + r.data.attributes.transmissionId : ""));
        }
    }
}

 

Onderstaande code blijft geldig voor oude zendingen gedaan via CodaBox:

Zoom
// enter your customized code here
Forms.Billing.BillingForm billingForm = (Forms.Billing.BillingForm)clickedButton.Form;
string peppol_response = Api.StrExtract(billingForm.BillingEngine.PiedsVRecord.PEPPOL_RESPONSE, "<CodaBox>", "</CodaBox>");
if (peppol_response == "")
{
    MercatorUi.Dialogs.Stop("Dit document is nooit naar het Peppol-netwerk gestuurd");
    return;
}
Forms.Billing.BillingCodaBox.Classes.UploadStatus status = Api.JsonConvertDeserializeObject<Forms.Billing.BillingCodaBox.Classes.UploadStatus>(peppol_response);
Forms.Billing.BillingCodaBox.CodaBox codaBox = new Forms.Billing.BillingCodaBox.CodaBox();
status = codaBox.GetStatus(status.id);
if (status == null)
    Dialogs.Stop(codaBox.Errors.ToString());
else
    Dialogs.Stop("Status = " + (status.sent_state == null ? "Onbepaald" : status.sent_state) + (!string.IsNullOrEmpty(status.sent_reason_state) ? "\r\n" + status.sent_reason_state : ""));

Bij het verzenden van een document via Peppol kan Mercator het volgende bericht weergeven :
          Klant niet gevonden in de peppol netwerk!
          https://api.codabox.com/v2/peppol/receiver/check_presence/
          The remote server returned an error: (404) Not Found.

In dit geval moet u :

 • controleren of de klant geregistreerd is bij Peppol en of het BTW-nummer van het klantenbestand correct is.
 • of het veld C_EINVOICE1 de juiste waarde heeft.