U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Interface met de elektronische identiteitskaart (eID) - via de Czam-Xenta-lezer

0000002183     -      22-08-2016

Met Mercatorkan u de elektronische identiteitskaart lezen via de betalingterminals van Worldline.

Worldline ondersteunt die functie niet.
Dus is het gebruikbaar op uw risico's.

Dit kan erg eenvoudig geactiveerd worden door in de optie 'Uitrusting kassa / eID-lezer' een van de volgende tekenreeksen in te geven:

 • CZAM1: indien men de volgende velden wenst te lezen:
  • nationaal nummer
  • naam+ voornaam
  • nationaliteit
  • geboren te
  • geboortedatum
  • geslacht
 • CZAM2 indien men het adres wenst te lezen (straat, gemeente, postcode)
 • CZAM3 indien men de foto wenst te lezen
 • Om het even welke combinatie van wat voorafgaat: CZAM13, CZAM123, …

Voor de rest is de werking identiek aan het gebruik van een chipkaart met middleware eId. U hoeft dus niks te wijzigen aan de scripts C# die zorgen voor de verbinding met de informatiebestanden.

Opmerkingen:

 • De opdeling in drie blokken is nodig met het oog op de prestaties. Enkel de blokken waarvan de gegevens daadwerkelijk gebruikt worden moeten dus worden gelezen. (De opgetekende prestaties zijn slecht: CZAM12 = 11 seconden, CZAM123 = 34 seconden)
 • De weergegeven gegevens worden enigszins anders in de velden ingedeeld dan voor de lezing via middleware eID en een smartcard reader. Zo worden de straat, het nummer en de bus niet van elkaar gescheiden, maar worden deze enkel in het veld 'street' vermeld. Voornaam 3 is niet volledig, maar alle voornamen worden vermeld in 'firstname 1' en het initiaal van de 3e voornaam in 'firstname2'. Bepaalde velden zijn leeg (vb. land)
 • Wanneer gevraagd wordt om een identiteitskaart te lezen, dan is het niet mogelijk om dit proces te stoppen behalve door een andere kaart in te steken (vb. een bankkaart). Anders wacht Mercator de in de optie TO_CZWAIT voorziene tijdspanne, die standaard 90 seconden bedraagt.
 • Na het lezen van een identiteitskaart wacht de terminal nog +/- 30 seconden voor hij in 'idle'-modus gaat en bijvoorbeeld opnieuw een betaling kan aanvaarden.

De eID kan ook via een code worden gelezen:

Zoom
bool readFile1 = true;
bool readFile2 = false;
bool readPicture = false;
MercatorUi.Globals.PayTerm.RequestEid(readFile1, readFile2, readPicture);