U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Koppeling met Digicash betalingen via smartphone en QR-code of NFC-chip

0000002746     -      05-08-2019

Mercator 10.1 laat het gebruik van de Digicash online service toe, die de mogelijkheid biedt om betalingen in verkooppunten te doen, hetzij door het lezen van een QR-code of door middel van contactloze communicatie via een smartphone. Om deze Mercator-functie te kunnen gebruiken, moet u:

 • Inschrijven op de service bij DIGICASH.
 • Installeer de Mercator-voucher 10.1 of hoger, met hierin de optie DIGICASH en de lijst met Digicash-ID’s van elke kassa.
 • Beschik over een Digicash Beacon voor elke kassa die een unieke QR-code heeft en een NFC-chip bevat (aangeleverd door Digicash).

De communicatie met Digicash is beveiligd door een SSL certificaat geleverd door Digicash. Het is noodzakelijk om dit certificaat als volgt te installeren:

 • Bewaar het PFX-bestand geleverd door Digipass in een map.
 • Dubbelklik op het bestand om de import te activeren
 • In het eerste scherm van de certificaat importeer wizard kies je voor “Lokale computer”.
 • Kies volgende in alle volgende stappen en wanneer men naar een wachtwoord vraagt, moet u het wachtwoord invoeren dat je van Digicash gekregen hebt.
 • In de stap “Certificaten beheer” selecteert u “Plaats alle certificaten in de volgende map”, klik op “Zoeken” en kies voor “Persoonlijk”.

Controleren of het certificaat correct geïnstalleerd is:

 • MMC.exe uitvoeren
 • In het menu “Bestand”, kies je voor “Module toevoegen/verwijderen”
 • Certificaten toevoegen.
 • Kies “Lokale computer (Local computer)”
 • Klik op beëindigen en vervolgens op “OK”
 • Het certificaat zou nu zichtbaar moeten zijn onder de map “Persoonlijk / Certificaten”: het is herkenbaar, want het is uitgegeven door Digicash.
 • Dubbel klik op het certificaat.
 • In het tabblad “Details” moet je de waarde van het veld “Vingerafdruk” kopiëren.

Vervolgens moet men deze functionaliteit in Mercator configureren:

 • In “Tools / Opties / Betalingen Digicash” moet je volgende parameters ingeven:
  • Time-out internet : standaard 5 seconden
  • Time-out payeur : standaard 30 seconden
 • Op elke kassa moet men de optie “Uitrusting kassa” aanvullen:
  • Digicash ID Beacon (barcode): de unieke code voor de kassa die aangeleverd werd door Digicash.
  • Digicash vingerafdruk certificaat: de vingerafdruk om het SSL-certificaat van Digicash te identificeren (de waarde die hierboven gekopieerd werd).
 • In de betaalwijzen voeg je een lijn toe waarvan de naam in de verschillende talen Digicash bevat (niet hoofdletter gevoelig).

Opgelet, indien er meerdere kassa’s hetzelfde Digicash-account gebruiken, is het van essentieel belang dat elke kassa verschillende “Uitrusting kassa”-parameters bevat. De informatie die nodig is om deze reeks parameters te vervolledigen is rechts van de node “Uitrusting kassa” aangegeven.

Deze informatie wordt gebruikt om elke kassa uniek te identificeren. In het geval van een Terminal Server configuratie, kan het aangeraden zijn om de omgevingsvariabelen parampos te installeren.

Het Beacon ID is een unieke sleutel per kassa, maar ze wordt ook gebruikt bij andere betalingen die door de kassier uitgevoerd worden. (Deze sleutel moet aan Mercator meegedeeld worden, en zal opgenomen worden in de voucher).

Bij het gebruik van de betaalwijze Digicash, zal Mercator deze interface weergeven:

De vooruitgangsbalk geeft aan hoeveel tijd de klant nog heeft om de QR-code te scannen en hun pincode in te geven om de betaling te valideren. (De tijd kan gewijzigd worden in de Mercator-opties). De gebruiker moet de QR-code scannen op de Digicash terminal van de kassa. Wanneer deze tijd overschreden wordt, wordt de vooruitgangsbalk vervangen door 2 knoppen:

 • Doorgaan: De klant krijgt opnieuw 30 seconden om zijn betaling uit te voeren
 • Annuleren: De huidige transactie annuleren

Opmerking: met een klik in de vooruitgangsbalk kan u de knoppen onmiddelijk weergeven

Informatie die doorgegeven wordt aan de klant via Digicash: :

 • Indien de betaling gestart wordt vanaf een ontvangst, zal Mercator een lijn doorsturen met de vermelding “Ontvangst” en het bedrag
 • Wanneer de betaling wordt ingeleid door een verkoop of in een levering/bestelling waaruit is vastgesteld dat het totaal van het document betaald moet worden. Dan stuurt Mercator de inhoud van het document dat betaald moet worden, regel per regel en met de hoeveelheden en de totalen excl btw door.
 • In andere gevallen zendt Mercator een enkele regel met de vermelding “Deposito” en het bedrag.

De weergave van deze informatie kan variëren, dit is afhankelijk van de bankapplicatie die gebruikt wordt om verbinding te maken met Digicash.

Af te drukken informatie op het document:

Mercator beschikt over de functie xDigicash die toelaat om informatie af te drukken over de gemaakte betaling. Deze functie is ook beschikbaar in de rapport-editor. De functie verwacht volgende parameters:

 • String field: De naam van het veld waarvan men een resultaat wenst.
  • actorid: unieke identifier van de kassa
  • id: unieke referentie van de betaling
  • amount: bedrag
  • reference: referentie
  • status
  • timestamp
 • Int num: de nummer van de betaalwijze.

Het is absoluut verplicht om de referentie van het unieke id af te drukken op het ticket.

 

Bijkomende gegevens : Betalingswijzen