U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Een langere time-out toepassen voor een specifieke query

0000002832     -      08-05-2018

In Mercator biedt de optie "Andere / Time-out (sec.) SQL Server" (id=TO_SQLARUB) de mogelijkheid om de vertraging in seconden te bepalen. Dit is de tijd die Mercator de SQL-server geeft om een query uit te voeren. De standaardwaarde is 30 seconden. Het opgeven van een hogere waarde kan soms nodig zijn om complexe query's uit te voeren, maar kan het volgende ongemak opleveren: in geval van tijdelijke onbeschikbaarheid van de SQL-server zal u gedurende deze periode moeten wachten voordat u verder kan.

Het is mogelijk om deze waarde in te stellen voor één enkele query en deze als een opgemaakte opmerking door te geven:

 /*<TimeOutSql>100</TimeOutSql>*/ 

 

permet de déterminer le délai en secondes pendant lequel Mercator attend lorsqu'il demande au serveur SQL d'exécuter une requête. La valeur par défaut est de 30 secondes. Indiquer une valeur supérieure est parfois nécessaire, pour permettre l'exécution de requêtes complexes, mais peu apporter l'inconvénient suivant : en cas d'indisponibilité temporaire du serveur SQL, il faudra attendre ce délai avant de pouvoir reprendre la main.

 

Il est possible de fixer cette valeur pour une seule requête, en la passant sous la forme d'un commentaire formaté :

/*<TimeOutSql>100</TimeOutSql>*/

Deze vertraging wordt altijd uitgedrukt in seconden.