U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Hoe gebruikt u een specifieke ConnectionString naar de SQL-server ?

0000002140     -      09-02-2017

Met Mercator is het mogelijk om een specifieke ConnectionString naar de SQL-server te gebruiken. In dat geval wordt de verbinding met de SQL-server niet tot stand gebracht met de gewone verbindingsconfiguratie (naam van de verbinding = naam van de database), maar in overeenstemming met de parameters in de string.

Daartoe moet u het bestand Mercator.connection wijzigen en er de volgende lijn aan toevoegen:

ConnectionString = "Server=mySqlServer;Database=myMercatorDatabase;Uid=myLogin;Trusted_Connection=False"

Daarbij merken we op dat het wachtwoord niet vermeld staat in de ConnectionString. Dat is bewust opdat het wachtwoord niet 'duidelijk' leesbaar in het bestand zou staan. Bij de volgende opstart vraagt Mercator Majuro het wachtwoord en bewaart het dit in gecodeerde vorm in het bestand Mercator.connection (met toevoeging van een lijn EncryptedPassword=). Bij latere opstarten wordt het wachtwoord niet meer gevraagd tenzij dit door de SQL-server geweigerd wordt.

Opmerkingen:

  • In het bestand Mercator.connection, moeten de lijnen SqlServer en DataBase correcte informatie bevatten in vergelijking met de ConnectionString. Indien nodig moet dit worden aangepast. Deze worden niet meer gebruikt bij de verbinding naar de database maar worden nog gelezen door Mercator. Mercator houdt er ook rekening mee.
  • Wanneer deze modus gebruikt wordt, heeft de export van de toegangsrechten van Mercator geen bestaansrecht meer. Het aanpassen van de SQL-loginrechten die in de ConnectionString gebruikt worden, zou handmatig moeten gebeuren indien toegang tot de andere database verleend moet worden.
  • De ConnectionString kan het element 'app=' niet bevatten. Dit wordt automatisch door Mercator toegevoegd.
  • Wanneer deze modus gebruikt wordt, dan wordt het automatische herstel van de SQL-verbinding vervangen door het ingeven van het wachtwoord. (cfr. boven)
  • De ConnectionString kan maximaal 254 tekens bevatten.