U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Langere time-out toepassen voor een specifieke query

0000002832     -      10-06-2022

In Mercator biedt de optie "Andere / Time-out (sec.) SQL Server" (id=TO_SQLARUB) de mogelijkheid om de time-out in seconden te bepalen. Dit is de tijd die Mercator de SQL-server geeft om een query uit te voeren. De standaardwaarde is 30 seconden. Het opgeven van een hogere waarde kan soms nodig zijn om complexe query's uit te voeren maar kan het volgende ongemak opleveren: in geval van tijdelijke onbeschikbaarheid van de SQL-server zal u gedurende deze periode moeten wachten voordat u verder kan.

Het is mogelijk om deze waarde in te stellen voor één enkele query door dit als een opgemaakte opmerking door te geven:

 /*<TimeOutSql>100</TimeOutSql>*/ 

Deze time-out wordt altijd uitgedrukt in seconden.