U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Verpersoonlijk de verkenning van de rekening afschriften (CODA)

0000002323     -      29-05-2020

Het is mogelijk de erkenning van de rekeningafschriften (CODA) via het statische AfterCodaRecognition evenement van de MercatorUi.Forms.Accounting.AccountingBankCodaForm. Dit evenement wordt opgewekt op het einde van de verkenningen uitgevoerd door Mercator in de door de gebruiker gekozen modes. Het ,aan de gemachtigde doorgegeven, eventArgs bevat een DataTable DtMouvement eigenschap die toegang bied tot de basis tabel van de rekening afschriften.

Het voorbeeld hieronder toont een uitgangspunt voor de uitvoering om dit soort functie te plaatsen. De commentaar lijn staat ons toe om de structuur van de DataTable DtMouvements te zien.

Zoom
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;
using System.Data;
using MercatorApi;
using MercatorUi;

namespace Main
{
    public class Customizer : MercatorUi.ICustomizers.IExec
    {

        public void Main(MercatorUi.ICustomizers.ExecAction Action)
        {
            if (Action == MercatorUi.ICustomizers.ExecAction.DossierOpen)
                MercatorUi.Forms.Accounting.AccountingBankCodaForm.AfterCodaRecognition += new MercatorUi.Forms.Accounting.AccountingBankCodaForm.AfterCodaRecognitionEventHandler(AccountingBankCodaForm_AfterCodaRecognition);
            else if (Action == MercatorUi.ICustomizers.ExecAction.DossierClose)
                MercatorUi.Forms.Accounting.AccountingBankCodaForm.AfterCodaRecognition -= new MercatorUi.Forms.Accounting.AccountingBankCodaForm.AfterCodaRecognitionEventHandler(AccountingBankCodaForm_AfterCodaRecognition);
        }

        void AccountingBankCodaForm_AfterCodaRecognition(MercatorUi.Forms.Accounting.AccountingBankCodaForm.AfterCodaRecognitionEventArgs e)
        {
            //MercatorUi._Divers.ViewData(e.DtMouvements.Copy(), true);
            foreach (DataRow dr in e.DtMouvements.Rows)
            {
                if ((dr["communicall"].ToString() != "") && (dr["cpte"].ToString() == ""))
                {
                    string id_cli = "...";
                    MercatorUi.Forms.Accounting.AccountingBankCodaForm.CodaInsertAccount(MercatorUi.Sig._SigEnum.CLI, id_cli, dr);
                }
            }
        }
    }
}

 

Mercator voorziet ook een event BeforeCodaRecognition, die op dezelfde manier werkt, maar voor de verkenning van de rekeningen in de CODA bestanden.

Voorbeelden