U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Incorrecte operator voor het gegevenstype. De operator is add, het type is sql_variant

0000001254     -      01-02-2011

Onze functie TRANSFORM, die werd geschreven voor de SQL-server, levert een SqlVariant op. Dit type veld kan niet worden gecombineerd met een andere tekenreeks. Er moet dus een omzetting worden geforceerd naar een tekentype.

In uw opdracht moet u

transform(q,m.PICT_Q)

vervangen door

cast(transform(q,m.PICT_Q) as char(15)).


De onderstaande opdracht

select transform(q,m.PICT_Q)+' | '+pieds_v.journal+' | '+str(pieds_v.piece)+' | '+cli_x.c_nom as ligne from pieds_v (NOLOCK),lignes_v (NOLOCK),cli_x (NOLOCK) where (id_cli=cli_x.c_id) and (pieds_v.id+pieds_v.journal+str(pieds_v.piece,10)=lignes_v.id+lignes_v.journal+str(lignes_v.piece,10)) and (pieds_v.type=3) and (left(id_article,10)=?m.l_id) order by date

genereert deze fout: Incorrecte operator voor het gegevenstype. De operator is add, het type is sql_variant

Waar zit de fout? Dank bij voorbaat.