Begrijp de intellectuele eigendomsregels die van toepassing zijn op uw ERP

Of hoe kan u vermijden dat u twee keer moet betalen voor de configuratie van uw software.

propriété intellectuelle informatique

Net zoals bij een kunstwerk is de intellectuele eigendom van computersoftware beschermd door een reeks regels

Bij het implementeren van de software verleent de uitgever u een niet-exclusieve en niet-overdraagbare licentie om te gebruiken. Met andere woorden geeft deze licentie u het recht om de software te gebruiken, zonder dat u de eigendom van deze software kan overdragen of verkopen.  
Dit omvat wat IT’ers noemen de « kern van het programma », het gemeenschappelijke deel van alle gebruikers, met uitsluiting van configuraties en parametreringen.

contrat propriete intellectuelle
Het eigendomsrecht van parametreringen

De « out of the box » ERP-software doet niet veel. Het is niet aangepast aan de specifieke kenmerken van uw bedrijf, de manier waarop u het beheert of de vereisten van het bedrijf. Dit is waar het gedeelte “parametrering” vanachter de hoek komt. Dit omvat een reeks personalisaties en ontwikkelingen die uitgevoerd worden in de basissoftware.  

Deze ontwikkelingen vallen ook onder de regels voor intellectueel eigendom. Zonder in te gaan op de wettelijke details, tenzij anders vermeld in het servicecontract, blijft de intellectuele eigendom van deze ontwikkelingen toegekend aan het bedrijf dat deze programmatie levert. (Behalve wanneer de ontwikkelaar een bedrijfsleider is. In dit geval beschikt hij over een persoonlijke titel)

Daarom kan er jaarlijks een vergoeding gevraagd worden voor het gebruik van de ontwikkelingen die voor u wordt uitgevoerd en door u betaald werd.


Volgens de gewoonte en de ethiek van ons beroep wordt een klant die een ontwikkelaar heeft betaald om een programma voor hem te schrijven volgens een lastenboek opgesteld door de klant, en hij de ontwikkelaar hiervoor heeft verloond, verschuift de intellectuele eigendom van de ontwikkelaar naar het bedrijf dat het genot hiervan heeft.

Dit lijkt heel normaal wat de praktische kant van de zaak betreft, maar is het helemaal niet volgens de wet.   faché

 Ik vestig jullie aandacht op het feit dat het instellen van specifieke parameters door mijn klant, bij zijn eigen cliënteel, onderworpen is aan het auteursrecht. Deze instellingen van parameters op maat van de klanten blijven het intellectuele eigendom van de initiële ontwikkelaar. Indien de eindklanten van deze initiële ontwikkelaar willen gebruik maken van de ontwikkelingen, met een nieuwe ontwikkelaar zullen wij niet nalaten deze strafrechtelijk te laten vervolgen voor vervalsing.   

Wat zou u zeggen wanneer u een brief ontvangt van de advocaat van uw vorige provider als u van verdeler wilt veranderen?
Moet u andere ontwikkelaar een tweede keer betalen om alle instellingen van uw ERP opnieuw te gaan gebruiken? Dit is iets om over na te denken!

Naast deze juridische aspecten is er ook een materieel aspect: waar bevinden de instellingen van mijn ERP zich? Beschik ik over de bronnen van deze instellingen zodat ik onafhankelijk kan wijzigen?

De bronnen, wat is dat?

Het programmeren begint altijd met een source-code, dit is de code die door de programmeur in een specifieke programmeertaal geschreven is. Vervolgens ondergaat deze source-code een compilatie om bruikbaar te worden. In deze vorm wordt de code ter beschikking gesteld aan de gebruiker. Wanneer men de programmering wilt wijzigen, moet de broncode aangepast en opnieuw gecompileerd worden.  

En dan stelt deze vraag zich: waar is de broncode?

Alleen bij uw verdeler? Dan zit je gevangen. Niemand anders dan hij zal jouw instellingen kunnen veranderen.

Stelt uw verdeler de broncode ter uwer beschikking en weet je deze staan? Dat is een goed teken. U bezit letterlijk wat u toekomt en u bent gemachtigd dit volledig autonoom te laten evolueren.

propriete code source informatique

En in Mercator?

Mercator is ontworpen om alle instellingen bij te houden in de SQL-database. Dit maakt deel uit van ons “SQL-Cloud”-concept: alles is gegroepeerd in de gegevensdatabank.
Dus wordt alles opgeslagen tijdens het maken van een back-up: de instellingen, de programmaties en de data.  
Op deze manier heeft elke gebruiker toegang tot de bronnen van parametreringen en programmaties (indien deze genoeg rechten heeft). Rapporten kan men wijzigen via “Tools – Parametrering documenten”, customizers zijn te wijzigen via de code-editor die geïntegreerd is in Mercator,…

En als het nog niet duidelijk genoeg is: we verzekeren al onze gebruikers ervan dat zij de eigenaars zijn van de intellectuele eigendom met betrekking tot het opzetten en aanpassen van hun Mercator dat door ons uitgevoerd werd.

Om te voorkomen dat u twee keer betaalt voor de configuratie van uw ERP, kan u volgende vragen stellen aan uw provider: zijn de bronnen van mijn ERP-instellingen voor mij beschikbaar? Kan ik ze onafhankelijk van u veranderen?