Getuigenis : Fiduciaire Voet & Co

Fiduciaire VOET, dat in 1997 werd opgericht in Luxemburg, maakt al sinds 2008 gebruik van Mercator.

Getuigenissen

Op een steenworp van de Luxemburg stad, in een industriezone, is de fiduciaire VOET & Co gevestigd. Dit bedrijf koos Mercator voor het beheer van de boekhoudingen van haar klanten. Fiduciaire VOET, dat in 1997 werd opgericht in Luxemburg, maakt al sinds 2008 gebruik van Mercator.

Welk programma gebruikte u voor u met Mercator aan de slag ging?

M. Voet: We gebruikten Expert/M van Kluwer.

Om welke redenen opteerde u voor Mercator?

M. V.: We waren op zoek naar een nieuw programma dat meer afgestemd was op de boekhoudbehoeften in Luxemburg. In een periode van 10 jaar gebruikten we van Cubic, Bob en Expert/M. De opties voor Luxemburg waren steeds toevoegingen die aan onze specifieke eisen waren aangepast.

Welke specifieke kenmerken heeft Luxemburg wat betreft boekhoudkundige verplichtingen?

M. V.: Wat het grootste probleem vormt is de uitgifte van een jaarlijks overzicht van de btw-aangifte, die een eerste boekhoudkundig luik omvat en een bijlage waarin een soort balans van de algemene kosten wordt gegeven. Een ander groot verschil is dat er in Luxemburg nog steeds geen minimum genormaliseerd rekeningstelsel bestaat. Er is dus nog geen balanscentrale, we gebruiken het Belgische rekeningstelsel in de hoop dat op een dag geen rekeningstelsel van het Franse type wordt ingevoerd. Wat de bankrelaties betreft, bestaat er nog geen gestandaardiseerde communicatiestructuur zoals in België, en bevinden we ons in een overgangsfase zoals in België tussen de oude 'multiline' en de nieuwe (nvdr: ontwikkeld door Isabel).

Bood mercator deze Luxemburgse specifieke eigenheden?

M. V.: Ja, en er evolueert nog een en ander als gevolg van de veranderingen waarover ik het net had. Een van de voornaamste functies is ongetwijfeld de opmaak van de jaarlijkse btw-aangifte.

Is de overdracht van gegevens van Expert/M naar Mercator goed verlopen?

M. V.: Dat soort overdrachten is altijd complex en levert slapeloze nachten op. We hebben lang getwijfeld over een gewone eenvoudige nieuwe start of het recupereren van de gegevens. We opteerden tenslotte voor dat laatste. Alle problemen konden worden opgelost door de interventie van Segma (officieel verdeler van Mercator) en alles verliep naar wens. We konden de boekhoudhistorieken van onze klanten sinds 2003-2004 recupereren.

Kan u ons een idee geven van het aantal boekhouddossiers dat u beheert?

M. V.: We beheren 75 boekhouddossiers. We bevinden ons nu op het punt om een tweede fase in te gaan, waarin onze klanten zelf Mercator gebruiken. Zo kunnen hun documenten via e-mail worden verzonden zonder dat deze opnieuw hoeven te worden ingegeven terwijl zowel de klant als wij in het dossier kunnen werken.

Bent u tevreden over uw keuze voor Mercator?

M. V.: Ja, het is als boekhouder nooit makkelijk om van software te veranderen. Naast de migratie van de gegevens van het oude programma, spelen ook het aanleren van de nieuwe interface en de twijfels over de wettelijke documenten die worden geproduceerd. Tenslotte is alles goed verlopen met Mercator, met name ook het afdrukken van de maandelijkse en driemaandelijkse btw-aangiftes die van bij de aanvang correct waren. En wat we vooral met Mercator in huis hebben gehaald is een programma dat met onze noden mee-evolueert. Vandaag installeerde onze verdeler Segma bijvoorbeeld een uitgiftemodule van de bijlage waarin een overzicht wordt opgemaakt van de algemene kosten, in de vorm van een rooster dat overeenstemt met de fiscale documenten.

Welke Mercator-modules gebruikt u?

M. V.: We gebruiken vaste activa, bankbeheer en uiteraard boekhouding. We onderhandelen met onze klanten om de analytische boekhouding voor te stellen, maar we voelen nog wat weerstand.

Welke criteria hadden een invloed op uw keuze voor Mercator?

M. V.: Hier in Luxemburg is de keuze eerder beperkt. Er bestaan tal van kleine, lokale software maar geen daarvan is echt performant. Mercator bood een structuur die aan onze behoeften was aangepast en beschikte ook over een verdeler in de buurt die zorgde voor de ondersteuning en problemen oploste. Wat me het meeste bevalt aan Mercator is dat je op elk ogenblik zonder telkens DV te moeten uitvoeren, verbeteringen kan uitvoeren, zoals wanneer je de btw-aangifte opmaakt en vaststelt dat er een fout is ingeslopen.