MercatorPenguin : gebruik de functie van vergelijken tijdens de picking

MercatorPenguin : utilisez la fonctionnalité de comparaison pour vos pickings

Bij de ontvangst van een zending van een leverancier wilt u bij voorbeeld nakijken of de levering met de bestelling overeenstemt.

Bekijk de te volgen stappen in MercatorPenguin:
  1. In de applicatie, open de betreffende bestelling. Deze wordt automatisch omgezet naar een levering. Daar vind je de lijst van de bestelde artikels, samen met de hoeveelheid.
  2. In het tabblad “Ingave” activeer de modus “Vergelijking”. Er verschijnt een nieuw tabblad “Vergelijking” die de lijst met artikels die in de comparator zijn ingegeven zal tonen.
  3. Scan de ontvangen artikels in, en geef de hoeveelheid in. De comparator wordt geleidelijk aan ingevuld.
  4. Tik op de knop “Vergelijken” in het tabblad “Vergelijking”. Er verschijnt een tabel met 2 kolommen: de eerste kolom met de artikels die in de oorspronkelijke bestelling stonden, de tweede kolom met hetgeen werd gescand bij de picking.
  5. Als alle lijnen die in de comparator stonden zijn verbeterd, kan je de modus “Vergelijking” verlaten. De levering is aldus aangepast, het volstaat om het te Bewaren.
    Deze methode van vergelijking is eveneens mogelijk voor andere sequenties in Mecator, bij voorbeeld tussen een klad van een bestelling en de werkelijke bestelling.

Deze methode van vergelijking is eveneens mogelijk voor andere sequenties in Mecator, bij voorbeeld tussen een klad van een bestelling en de werkelijke bestelling.

écran Mercatorpenguin : activation du mode comparaison
Activatie ON/OFF van de modus “Vergelijking” en de toevoeging van het tabblad “Vergelijking” (2)

écran Mercatorpenguin : liste des éléments scannés à comparer
Oplijsting van de reeds gescande artikels ter voorbereiding van een vergelijking en de knop “Vergelijken” (3) (4)

écran Mercatorpenguin : liste des différences à résoudre dans la comparaison
Confrontatie tussen de lijnen van het oorspronkelijke document en de lijnen van de gescande artikels. Keuze van de te  bewaren hoeveelheden (4)