U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

yMessageToCustomRibbon: verzending van een bericht naar de linttabbladen op maat

0000001817     -      24-11-2010
Verouderd

Deze procedure laat toe om een bericht te verzenden naar de linttabbladen op maat.

Parameter: tekenreeks voor verzending naar de tabbladen

Een voorbeeld: do ymessagetocustomribbon with "SkypeCall="+rtrim(m.c_skype)De pagina die u wenst te bekijken heeft betrekking op een versie van Mercator die commercieel niet meer beschikbaar is en niet meer wordt ondersteund.

Mercator is een applicatie .net en maakt gebruik van een database SQL Server. De gegevens op deze pagina stemmen niet overeen met deze eigenschappen.