U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Geef in het rooster “Gammas Prijzen” van het bestand Artikels meer dan 2 decimalen weer

0000002963     -      20-04-2020

Met deze programmering kunt u het aantal decimalen wijzigen dat wordt weergegeven in het rooster “Gammas Prijzen” van het bestand Artikels. Dit wordt gedaan met een customizer SigStock die de interfaces implementeert:

De code is als volgt : 
Zoom
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;
using System.Data;
using System.Linq;
using MercatorApi;
using MercatorExtensions;
using MercatorUi;
using MercatorDatabase;
using System.Windows.Forms;

namespace SigStock
{
    public class Customizer : MercatorUi.ICustomizers.IFormLoadCustomizer,
                              MercatorUi.ICustomizers.IFormClosedCustomizer
    {

        public void FormLoadCustomize(System.Windows.Forms.Form WindowsForm)
        {
            MercatorUi.Forms.Sig.SigForm sigForm = (MercatorUi.Forms.Sig.SigForm)WindowsForm;
            foreach (Control c in sigForm.FindMovableControlsByType(typeof(MercatorUi.Forms.Sig.SigGrids.Gam)))
            {
                if (((MercatorUi.Forms.Sig.SigGrids.Gam)c).GridGameEnum == MercatorUi.Forms.Sig.SigGrids.GridGamEnum.Prices)
                    ((MercatorUi.Forms.Sig.SigGrids.Gam)c).AssociatedPanelCreated += gamPrix_AssociatedPanelCreated;
            }

        }

        public void FormClosedCustomize(System.Windows.Forms.Form WindowsForm)
        {
            MercatorUi.Forms.Sig.SigForm sigForm = (MercatorUi.Forms.Sig.SigForm)WindowsForm;
            foreach (Control c in sigForm.FindMovableControlsByType(typeof(MercatorUi.Forms.Sig.SigGrids.Gam)))
            {
                if (((MercatorUi.Forms.Sig.SigGrids.Gam)c).GridGameEnum == MercatorUi.Forms.Sig.SigGrids.GridGamEnum.Prices)
                    ((MercatorUi.Forms.Sig.SigGrids.Gam)c).AssociatedPanelCreated -= gamPrix_AssociatedPanelCreated;
            }
        }

        void gamPrix_AssociatedPanelCreated(object sender, MercatorUi.MovableControls.MovableGrid.AssociatedPanelCreatedEventArgs e)
        {
            MercatorUi.Forms.Sig.SigGrids.GamBottomPanel gamPrix = (MercatorUi.Forms.Sig.SigGrids.GamBottomPanel)e.AssociatedPanel;

            DataTable dt = (DataTable)gamPrix.ComboBoxPrix.DataSource;
            foreach (DataRow dr in dt.Rows)
                dr["dec"] = 4;
        }
    }
}