Bankverbinding

Via de bankmodule kan Mercator Boekhouding elektronisch en direct met uw bankinstellingen communiceren zonder dat u de Mercator-werkomgeving hoeft te verlaten.


Deze bankverbinding voert de volgende taken uit:

 • De ontvangen/gedane betalingen koppelen aan de klant/leverancier via herkenning van de gestructureerde mededeling, het rekeningnummer, het bedrag …
 • De leveranciers betalen: de module doorloopt de aankopen en biedt u de uit te voeren betalingen aan. U moet ze nog enkel valideren en de module voert de overschrijvingen uit. Op dezelfde manier kunnen ook creditnota's teruggestort worden.
 • De domiciliëringen met uw klanten beheren.

ERP-bankverbindingDe bankverbinding voor elk land:


In België

Dankzij de integratie met Isabel kunt u al uw banktransacties met één enkele klik uitvoeren.
Automatiseer diverse handelingen zoals:

 • Verzending van nationale en internationale overschrijvingen (SEPA en buiten SEPA).
 • Automatische import van uw rekeningafschriften (CODA).
 • Automatische herkenning van de klanten op basis van hun rekeningnummer, de gestructureerde mededeling, een deel van de mededelingstekst ...
 • Automatische invoer: het grootste deel van de invoer van uw rekeningafschriften kan automatisch gebeuren.
 • De domiciliëringen bij uw klanten.
In Luxemburg

De Mercator-software is geïntegreerd in Multiline.
Automatiseer diverse handelingen zoals:

 • Verzending van nationale en internationale overschrijvingen (SEPA en buiten SEPA).
 • Automatische import van uw rekeningafschriften.
 • Automatische herkenning van de klanten op basis van de naam waarmee ze op uw rekeningafschriften worden vermeld of op basis van een vast bedrag ...
 • Automatische invoer: het grootste deel van de invoer van uw rekeningafschriften kan automatisch gebeuren.
 • De domiciliëringen bij uw klanten.

In FRANKRIJK bestaan er geen standaardformaten tussen de banken. De automatische verbinding tussen de onderneming en haar bank moet dan geval per geval worden gerealiseerd.


Met de bankverbinding vermijdt u invoerfouten en wint u tijd!