Beheer van prestaties

De werktijd van uw medewerkers kennen en opvolgen is mogelijk via de module “Beheer van prestaties”.


Deze module levert u een grote hoeveelheid informatie over de gepresteerde uren alsook over de rendabiliteit van uw dienstverleners of klanten.

Mercator levert u tabellen (timesheets) met daarin het aantal uren per persoon en per project, alsook de kostprijs ervan. De module beheer van prestaties kan onmisbaar blijken in heel wat sectoren. Bijvoorbeeld:

  • In de dienstensector: boekhouders, advies- of studiebureaus, informatici, SSII ...
  • In de industriesector
  • ...

ERP-beheer van prestaties


Via de module Beheer van prestaties kunt u:


Een kostprijs toekennen

Voor elke prestatie of prestatiecategorie van uw medewerkers een uurtarief toekennen.
Deze kunnen ook in functie van de klant worden gedefinieerd.

Prestaties invoeren

Daartoe beschikt u over 2 mogelijkheden.

  • Alle prestaties aan het eind van de dag in één keer invoeren.
  • De prestaties via een prikkloksysteem vastleggen naarmate de dag vordert.
Facturatie

Mercator zorgt voor de facturatie van de prestaties.
In combinatie met de module “Abonnementen” kan Mercator alle prestaties automatisch factureren aan het eind van de maand, met uitzondering van de prestaties die in een forfait zijn opgenomen.


Dankzij het beheer van de prestaties bent u beter geïnformeerd en verhoogt de rendabiliteit.