Beheer van productie

Is uw bedrijf een productiebedrijf? Assembleert het componenten en/of maakt het afgewerkte producten?


De module Beheer van productie selecteert in uw Mercator-versie artikelen die als grondstof beschouwd worden en voegt ze samen tot een eindproduct of nieuw bestanddeel dat aan de voorraad wordt toegevoegd.

Via deze module kunt u:

  • Een nomenclatuur (recept) definiëren voor elk te produceren artikel. Hierdoor weet het programma hoeveel bestanddelen het nodig heeft om het gewenste artikel te produceren.
  • De producties op maat makkelijk beheren.

software voor onderdelenproductie


software voor productiesector

De productiedocumenten in Mercator

  1. De productievoorbereiding: Mercator genereert documenten waarin de productieplanningen in termen van gefabriceerde producten worden gepreciseerd. Deze productievoorbereidingen kunnen automatisch gegenereerd worden. De bestanddelen zijn nog niet opgenomen in dit document.
  2. Het productieverzoek: in deze documenten worden de bestanddelen vooraf gereserveerd.
  3. De productiestart: dit komt overeen met de effectieve opname van de bestanddelen die bij de fabricatie worden gebruikt.
  4. De fabricatie: het eindproduct wordt gerealiseerd. Dit document genereert dus een voorraadbeweging, zowel op het niveau van de bestanddelen als op het niveau van de afgewerkte producten. De cyclus wordt beëindigd.

Elk van deze fasen wordt door Mercator beheerd, maar geen enkele fase is verplicht. Aan u de keuze om uw productiecyclus in Mercator te personaliseren.

De productie van afgewerkte producten op basis van tussenproducten

Sommige producten impliceren de productie van tussenproducten. Bij de bestelling van een van deze complexe producten wordt in Mercator automatisch een instructie voor alle betrokken afdelingen gegenereerd.

Controle op de productie

Aan het eind van het productieproces moet de gebruiker in Mercator de werkelijk geproduceerde aantallen aangeven. Deze kunnen dan aangepast en gecorrigeerd worden. Met andere woorden, deze fase omvat een productiebevestiging die bedoeld is om een correct beeld te hebben van de hoeveelheden in voorraad.

De verbinding met de voorraad

De productievoorbereidingen worden opgesteld in functie van de minimumvoorraden, de maximumvoorraden en de klantenbestellingen. Dit alles gebeurt automatisch.
De ERP gaat na of de voorraad grondstoffen volstaat voor de te realiseren producties en genereert desgevallend verzendklare bestelbonnen voor de leveranciers. U moet ze enkel nog valideren.

Het beheer van loten

Deze module wordt doorgaans geassocieerd met de module Beheer van loten. Via deze laatste kan elk bestanddeel van een product geïdentificeerd worden en kan het parcours ervan gevolgd worden.
Mercator beheert hierdoor de traceerbaarheid. Via deze module kunt u ook de minimumhoudbaarheidsdatum, de uiterste datum voor optimaal gebruik, de uiterste datum voor consumptie … vastleggen.