Diensten

Uw bedrijf biedt diensten aan op het vlak van expertise, onderhoud, financiën, vastgoed, opleidingen, logistiek, IT … ?


Een snelle en efficiënte dienstverlening

Uw klanten kunnen op twee manieren een beroep doen op uw diensten:

  • Telefonisch of via e-mail: u creëert in de software de door de klant gevraagde taak (= een ticket).
  • Via een portaalsite: de klant voert zijn vraag in (zijn ticket) op uw website. U ontvangt de vraag in uw Mercator-software.

Iedere taak kan aan een specifieke persoon of groep van personen worden toegewezen. Zij zien in hun Mercator-software alle taken die voor hen van toepassing zijn.

De duur van alle prestaties die in het kader van deze taak worden uitgevoerd, wordt geregistreerd en opgeteld. Zodra de taak afgesloten is, kunnen de gepresteerde uren automatisch gefactureerd worden.

beheersoftware voor dienstverleners

Een goede relatie met uw klanten

Om uw klanten van de voortgang m.b.t. hun vraag op de hoogte te houden, kunt u hen een e-mail sturen telkens wanneer de status van de uit te voeren taak verandert.

Alle informatie (contact, historiek, vragen, eerdere taken …) wordt in Mercator gecentraliseerd. Deze informatie is dan zichtbaar voor al wie bij uw bedrijf betrokken is, en iedereen kan het dossier van de klant raadplegen wanneer deze contact met hen opneemt.

Uw website kan ook worden aangepast om uw klanten de mogelijkheid te bieden alle uitgevoerde prestaties, te factureren bedragen … ook echt op te volgen. Zo kunnen ze de aangevraagde dienst in het oog houden.

dienstverleners ERP

Beheer het werk van uw medewerkers

Bij aanvragen voor complexere diensten of om projecten bij uw klanten te realiseren, creëert u het best een project in Mercator.
U groepeert er alle essentiële informatie m.b.t. het project in: bestellingen, facturen, nota's, foto's, video's … U kunt alle taken weergeven die uitgevoerd moeten worden om het project tot een goed einde te brengen, deze taken aan uw collega's toewijzen en aangeven wanneer ze beëindigd zijn. U kunt ook de statistieken van het project raadplegen (gepresteerde uren, kostprijs …).

Wie heeft aan dit project gewerkt? Hoelang? Wat is de kostprijs ervan? Al deze informatie kunt u opzoeken met de module “Beheer van prestaties”. U krijgt de staat met de gepresteerde uren per persoon, per dossier en de kostprijs ervan (timesheets) op basis van de door u gedefinieerde uurprijs. De prestaties worden ingevoerd aan het eind van de dag of naargelang ze uitgevoerd worden. De facturatie kan geautomatiseerd worden.

U voert regelmatig dezelfde prestaties voor uw klanten uit? Met de module “Abonnement” genereert Mercator automatisch documenten (onderhouds- of dienstencontracten, facturen, leveringen …) voor deze terugkerende handelingen. U vermeldt eenmalig de begin- en einddatum van dit abonnement, alsook de periodiciteit ervan, en de documenten worden in elke periode automatisch opgemaakt.

CRM: een schitterende tool

Dankzij de module CRM kunt u een klant automatisch verwittigen wanneer de status van zijn aanvraag wijzigt. Maar u kunt er ook marketingcampagnes mee creëren:

  1. U bepaalt de doelgroep die u wilt bereiken (automatische selectie van contacten volgens de ingevoerde criteria).
  2. U stelt eenmalig de te verzenden mail/sms/… op.
  3. En met één klik wordt het bericht naar alle leden van de doelgroep verzonden.

Zo kunt u uw klanten makkelijk op de hoogte houden van promoties, nieuwe diensten, wedstrijden ...