Onze geschiedenis

Ineo

Oprichting van Ineo bvba

Aanvankelijk bood het bedrijf consultancydiensten m.b.t. beheersoftware aan. Daarbij ging het om twee soorten oplossingen:

  • standaardsoftware, die als voordeel had dat ze erg snel afgeschreven kon worden, maar waarbij de klant zich aan de software moest aanpassen.
  • En software op maat die 100 % aan de behoeften van de klant voldeed, maar meer resources vereiste voor de ontwikkeling.

We begrepen al snel dat deze beide oplossingen elk voor- en nadelen hadden.

1994
Mercator

De start van Mercator

De vaststelling was eenvoudig: er was vraag naar software die de voordelen van deze beide programmatypes combineerde, maar zonder de nadelen ervan. Op de Belgische markt bestond in die tijd geen echt beheerprogramma dat compatibel was met Windows.

Daaruit is dan Mercator ontstaan: standaard beheersoftware die bovendien volledig aangepast kan worden zodat ze 100 % aan de behoeften van de klanten voldoet. Deze beheersoftware wordt dan door Ineo uitgegeven.

1997
software voor winkels

In eerste instantie was de beheersoftware uitsluitend bestemd voor winkels. Geleidelijk werden er nieuwe functies en nieuwe oplossingen toegevoegd.

ERP

Mercator wordt een complete ERP die aan alle behoeften van een onderneming voldoet op het vlak van beheer: commercieel beheer, boekhouding, CRM en e-commerce.

2005-2006
C#

Nieuwe tools en een nieuwe taal

Het team begint te werken met .net-tools.

In diezelfde periode kondigt Microsoft aan dat het Visual Foxpro (de programmeertaal waarin Mercator geschreven is) van de bijgewerkte productenlijst verwijdert en dat de support voor deze programmeertaal in 2015 stopgezet zal worden.
Ineo beschouwt deze aankondiging als een gelegenheid om Mercator volledig te herschrijven en het product te perfectioneren.

  • De nieuwe taal, C# behoort tot de top van de technologie.
  • Het Mercator-team weet hoe het programma optimaal zou moeten werken en kent de zwakke punten ervan, alsook de verwachtingen van de klanten.
  • De functionaliteiten die dag na dag worden toegevoegd, kunnen voortaan optimaal in de Mercator-architectuur worden geïntegreerd.
2007
Aruba

Mercator Majuro

Mercator Aruba wordt gelanceerd. Dit is de “overgangsversie” tussen de oude en de nieuwe programmeertaal. Bij het herschrijven van het programma wou Ineo zoveel mogelijk de klanten volgen: iedere functie van de software wordt herschreven, en de gebruiker kan zelf kiezen of hij de nieuwe versie wil activeren.

  • Voor de gebruikers wordt ervoor gekozen om hen de tijd te laten om de parameterinstellingen van hun Mercator-versie aan te passen. De overgang verloopt geleidelijk.
  • Dat laat ons team toe de herschreven functies beetje bij beetje te perfectioneren aan de hand van de feedback van de gebruikers die de nieuwe versie activeren. Zij worden hun “testpersonen” en nemen volwaardig deel aan de verdere ontwikkeling van het programma.

De complete nieuwe Mercator-versie krijgt de naam “Mercator Majuro”.

2011
Adeo Luxembourg

Mercator in Luxemburg

In Luxembourg wordt een bijkomend kantoor geopend: Adeo sàrl. Dit kantoor is bedoeld om contact te houden met onze Luxemburgse en Franse klanten, en om onze markt ook naar de buurlanden uit te breiden.

2012
nieuw logo

Tijd voor een modernisering! Mercator kiest een nieuw logo en steekt zijn website in een nieuw jasje.

2013
debiscom

Een nieuwe partner: Debiscom

Debiscom, vroeger actief als wederverkoper en daarna als verdeler, wordt volwaardig partner van Mercator. Ze onderschrijven het grafische charter en krijgen een licentie om Mercator in Vlaanderen te verdelen.

2015
mercator in html5

Een keerpunt in het leven van Mercator

Met versie 10 van de software heeft de revolutie zich geïnstalleerd. Mercator is nu bruikbaar in HTML5-modus.
In de praktijk betekent dit dat de software vanaf nu geschikt is voor gebruik vanop elk medium dat beschikt over een webbrowser.

Dit is ook het einde van de ondersteuning van de verouderde Legacy en Arubra versies van Mercator. De pagina is definitief omgedraaid.

2016
Mercator Aujourd'hui

Vandaag

Mercator is duidelijk uitgegroeid tot een product van de toekomst, en ons team werkt permanent om samen met u nieuwe paragrafen aan dit deel van de website toe te voegen.