U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Updates

Mercator is een softwarepakket dat voortdurend evolueert. Er worden regelmatig diverse functionaliteiten toegevoegd. Via onze updatewizard kunt u uw Mercatorversie gemakkelijk updaten.


Updateassistent

De assistent voor de update zal u toelaten om eenvoudig en vlug uw Mercatorconfiguratie aan te passen. Om deze assistent in werking te stellen, moet men over een .net framework beschikken:

  • .net 4.8 framework voor de klassieke versie
  • .net 7.0 framework voor de core versie

MercatorShield 2.0 moet een maal op de SQL Server geïnstalleerd worden : hoe MercatorShield installeren ?

Een update uitvoeren via de Mercator update assistent:

  • Start MercatorUpdater.exe op vanuit de hoofdmap van Mercator.
  • Volg de verschillende stappen van de assistent.
firewall
Als deze assistent niet werkt (verstopping door een proxy, firewall, ...), is het zeer gemakkelijk om de update handmatig uit te voeren.


Updateassistent : Legacy en Aruba versies

De assistent voor de update zal u toelaten om eenvoudig en vlug uw Mercatorconfiguratie aan te passen. Om deze assistent in werking te stellen, moet men over een runtime van 9.0 of 9.0 sp2 beschikken. Dit is het geval indien u beschikt over Mercator versie 6.0 of later. De assistent controleert uw Mercator configuratie en dowloadt de modules die er deel van uitmaken.

1. De runtime 9.0 sp2 moet vooraf geïnstalleerd worden. Het kan worden gedownload vanaf mercator-legacy-en-aruba-omgeving.html

2. MercatorShield moet een maal op de SQL Server geïnstalleerd worden : hoe MercatorShield installeren ?

Een update uitvoeren via de Mercator update assistent:

  • attention Klik op STARTEN om met de assistent te initialiseren .
  • Kies "Het programma uitvoeren vanaf de huidige lokatie". (Dit programma niet installeren op uw harde schijf)
  • Antwoord "JA" op de vraag "Wilt u instwiz.exe uitvoeren?"
  • Vervolledig de verschillende parameters die u worden voorgelegd door de assistent en klik telkens op de knop "Volgende'.
Het is verplicht om dit programma uit te voeren vanaf deze webpagina en niet vanaf een versie die bewaard is op uw harde schijf.

firewall

Als deze assistent niet werkt (verstopping door een proxy, firewall, ...), is het zeer gemakkelijk om de update handmatig uit te voeren


Mercator Support Life Cycle.

lifecycle

Sinds 2011 heeft INEO haar klanten aangeboden om zich te laten begeleiden in de technologische verandering van de ontwikkelomgeving die gebruikt wordt voor de realisatie van Mercator. Het Visual FoxPro platform is geleidelijk aan verbannen, dit ten voordele van de .NET omgeving.

INEO heeft haar klanten een soepele migratie aangeboden, gratis uitgevoerd in het kader van de updates en realiseerbaar met hun wil, door functies te blokkeren.

INEO heeft zijn verdelers ook een ambitieus opleidingsprogramma en onuitgegeven middelen aangeboden om hen in staat te stellen om snel de nieuw benodigde vaardigheden te leren.

Het doel van INEO is nooit geweest om beide Mercator versies voor onbepaalde tijd te behouden. Met dit in gedachten, hervatten we met de tafelpolitiek het einde van de support betreffende de Legacy functionaliteiten. De datums voor het einde van de support zijn berekend op basis van het voorzien van een equivalente Aruba functionaliteit of vanaf 25/09/2013 voor fase 2 (afhankelijk van vertragingen).

We durven erop aandringen: De aangeduide vervaldata in deze tabel vertegenwoordigen het einde van de support, en niet het einde van het gebruik van Mercator. Met een ongewijzigde configuratie, afgezien van incidentiële schade aan de configuratie, kan Mercator gebruikt worden zonder tijdslimiet.


Update details   Pagina's over de legacy versie van Mercator tonen