U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Netwerkoptimalisator voor oudere versies dan Mercator 7.1

0000000285     -      14-04-2010

Dealers Only !

Update van het uitvoeringsprogramma voor de netwerkoptimalisator voor oudere versies dan Mercator 7.1.

Zipbestand uitpakken in de hoofddirectory van Mercator.