U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Het beheer van afmetingen

0000000537     -      21-03-2024

Mercator laat toe om aankopen en verkopen te beheren door het vermelden van afmetingen. Bijvoorbeeld, voor een artikel dat wordt verkocht in vierkante meter, is het mogelijk om een lengte en een breedte in te geven evenals het aantal. Hiermee kan men bijvoorbeeld het snijden gaan beheren. Mercator biedt tot 3 afmetingscritiria.

De installatie wordt uitgevoerd via het toevoegen van volgende velden in STOCK :

 • S_UNITE char(10)
 • S_UNITE_V char(10) : Verkoopeenheid
 • S_UNITE_A char(10) : Aankoopeenheid
 • S_COEF_U_V float : conversie coefficient van de verkoopeenheid naar de voorraadeenheid
 • S_COEF_U_A float : conversie coefficient van de aankoopeenheid naar de voorraadeenheid
 • S_CRI_UNIT char(10) : Resultaateenheid op basis van de berekening van de afmetingscriteria.
 • S_CRITM1 char(10) : afmetingscriterium 1
 • S_CRITM2 char(10) : afmetingscriterium 2
 • S_CRITM3 char(10) : afmetingscriterium 3
 • S_CRITMO1 bit : critèrum 1 wijzigbaar of niet
 • S_CRITMO2 bit : critèrum 2 wijzigbaar of niet
 • S_CRITMO3 bit : critèrum 3 wijzigbaar of niet
 • S_CRIDEF1 float : Standaard waarde van het afmetingscriterium 1
 • S_CRIDEF2 float : Standaard waarde van het afmetingscriterium 2
 • S_CRIDEF3 float) : Standaard waarde van het afmetingscriterium 3
 • S_CRIMUL float : vermenigvuldigingscoefficient in de berekeningsformule op basis van de afmetingscriteria.
 • S_CRIDIV float : deelcoefficient in de berekeningsformule op basis van de afmetingscriteria.
alter table STOCK add S_UNITE char(10) not null default ''
alter table STOCK add S_UNITE_V char(10) not null default ''
alter table STOCK add S_UNITE_A char(10) not null default ''
alter table STOCK add S_COEF_U_V float not null default 0
alter table STOCK add S_COEF_U_A float not null default 0
alter table STOCK add S_CRI_UNIT char(10) not null default ''
alter table STOCK add S_CRITM1 char(10) not null default ''
alter table STOCK add S_CRITM2 char(10) not null default ''
alter table STOCK add S_CRITM3 char(10) not null default ''
alter table STOCK add S_CRITMO1 bit not null default 0
alter table STOCK add S_CRITMO2 bit not null default 0
alter table STOCK add S_CRITMO3 bit not null default 0
alter table STOCK add S_CRIDEF1 float not null default 0
alter table STOCK add S_CRIDEF2 float not null default 0
alter table STOCK add S_CRIDEF3 float not null default 0
alter table STOCK add S_CRIMUL float not null default 0
alter table STOCK add S_CRIDIV float not null default 0

attention Als U verschillenden eenheden beheren willen, zie Onderscheid in eenheden.

Deze velden zijn zichtbaar in het tabblad "Eenheden" van de artikelfiche.

De hierondervermelde instellingen tonen aan dat een panneel, met afsnijdingen, kan worden verkocht door de lengte te bepalen in mm. De breedte in mm ligt vast en is niet wijzigbaar door de gebruiker. Het resultaat van de berekening wordt uitgedrukt in m². De deelcoefficient 1000000 laat de convertie van de beide maten naar vierkante meter toe.
 

dim1_n

Bij een verkoop, zal een ingavescherm worden voorgesteld als de verkoopeenheid gelijk is aan de resultaateenheid op basis van de berekening van de afmetingscriteria
Bij een aankoop zal een ingavescherm worden voorgesteld als de aankoopeenheid gelijk is aan de resultaateenheid op basis van de berekening van de afmetingscriteria
 

dim2_n

Als het raadzaam is om deze verschillende afmetingen op te slaan, volstaat het de volgende velden toe te voegen aan LIGNES_V/LIGNES_A :

 • CRITQ0 float: aantal
 • CRITQ1 float: hoeveelheid van afmeting 1
 • CRITQ2 float: hoeveelheid van afmeting 2
 • CRITQ3 float: hoeveelheid van afmeting 3

Deze variabelen kunnen overgenomen worden in de afdruklay-outs.

alter table LIGNES_V add CRITQ0 float not null default 0
alter table LIGNES_V add CRITQ1 float not null default 0
alter table LIGNES_V add CRITQ2 float not null default 0
alter table LIGNES_V add CRITQ3 float not null default 0

alter table LIGNES_A add CRITQ0 float not null default 0
alter table LIGNES_A add CRITQ1 float not null default 0
alter table LIGNES_A add CRITQ2 float not null default 0
alter table LIGNES_A add CRITQ3 float not null default 0

 

Het tabblad kan worden opgenmen vanaf het MPGE-bestand in bijgevoegd zipbestand (zie uit te voeren handelingen).


Vanaf versie 11 van Mercator is het mogelijk om een tweede spel van afmetingscritiria toe te voegen. Daarvoor moeten deze aanvullende kolommen worden bijgevoegd :

alter table STOCK add S_CRI_UNIT_BIS char(10) not null default ''
alter table STOCK add S_CRITM1_BIS char(10) not null default ''
alter table STOCK add S_CRITM2_BIS char(10) not null default ''
alter table STOCK add S_CRITM3_BIS char(10) not null default ''
alter table STOCK add S_CRITMO1_BIS bit not null default 0
alter table STOCK add S_CRITMO2_BIS bit not null default 0
alter table STOCK add S_CRITMO3_BIS bit not null default 0
alter table STOCK add S_CRIDEF1_BIS float not null default 0
alter table STOCK add S_CRIDEF2_BIS float not null default 0
alter table STOCK add S_CRIDEF3_BIS float not null default 0
alter table STOCK add S_CRIMUL_BIS float not null default 0
alter table STOCK add S_CRIDIV_BIS float not null default 0

Het bestand 0537_Articles_Dimensions_avec_bis.mpge in bijgevoegd zipbestand bevat een tweede blok met de aanvullende afmetingscritiria .


Trefwoorden : lengte, breedte, hoogte, diepte, volume, oppervlak

 Te laden : 0000000537.zip (5 Kb - 21-03-2024)