U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Onderscheid in eenheden

0000000536     -      23-03-2024

Mercator laat toe om de volgende eenheden te onderscheiden :

 • voorraadeenheid
 • verkoopeenheid
 • aankoopeenheid

Dit laat ondermeer toe om artikels per stuk aan te kopen, in vierkante meter te verkopen, terwijl ze op voorraad worden gehouden in m³.

Dit wordt uitgevoerd via het toevoegen van de volgden velden:

 • S_UNITE char(10) in STOCK
 • S_UNITE_V char(10) in STOCK
 • S_UNITE_A char(10) in STOCK
 • S_COEF_U_V float in STOCK
 • S_COEF_U_A float in STOCK
 • UNITE char(10) in LIGNES_V / LIGNES_A
 • COEF_U float in LIGNES_V / LIGNES_A
 • Q_UNITE float in LIGNES_V / LIGNES_A
alter table STOCK add S_UNITE char(10) not null default ''
alter table STOCK add S_UNITE_V char(10) not null default ''
alter table STOCK add S_UNITE_A char(10) not null default ''
alter table STOCK add S_COEF_U_V float not null default 0
alter table STOCK add S_COEF_U_A float not null default 0

alter table LIGNES_V add UNITE char(10) not null default ''
alter table LIGNES_V add COEF_U float not null default 0
alter table LIGNES_V add Q_UNITE float not null default 0

alter table LIGNES_A add UNITE char(10) not null default ''
alter table LIGNES_A add COEF_U float not null default 0
alter table LIGNES_A add Q_UNITE float not null default 0

De velden eindigend met _V moeten enkel worden aangemaakt als men de verkoopeenheid wenst te beheren.
De velden eindigend met _A moeten enkel worden aangemaakt als men de aankoopeenheid wenst te beheren.

In de "artikelfiche" van Mercator moet een nieuw tabbald "Eenheden" worden bijgevoegd. Dit tabblad laat toe om de verschillende eenheden en conversiecoefficienten te bepalen tussen deze eenheden.
Voorbeeld : Eeen plaat wordt aangekocht en op voorraad gehouden in vierkante meter en de afmetingen van deze plaat zijn 2m op 1m. (Dus 2 vierkante meter) en zal dus worden ingegeven als volgt:

unite_n

Het tabblad kan vanaf het MPGE-bestand in bijgevoegd zipbestand worden opgenomen (zie uit te voeren handelingen).

Alvorens men de verschillende eenheden implementeert met betrekking tot bestaande documenten, is het aangewezen om de velden COEF_U en Q_UNITE te updaten via volgende queries:
   update lignes_v set q_unite = q, coef_u = 1
   update lignes_a set q_unite = q, coef_u = 1
 

Inwerkingen :

 • In LIGNES_V en LIGNES_A, wordt de kolom H altijd uitgedrukt in voorraadeenheid. De variabele Q_UNITE wordt uitgedrukt in verkoop- of aankoopeenheid.
 • Alle verkoopprijzen (basisprijs, tariefprijs, promotieprijs,….) worden verondersteld te zijn uitgedrukt in verkoopeenheid. De onderbrekingen in staffelprijzen (prijs per aantal) worden ook uitgedrukt in stock of verkoopeenheid,volgens "Tools/Opties/prijzen/Drempeleenheid".
 • Alle aankoopprijzen van het tabblad "Leverancier" op de artikelfiche, zijn verondersteld te zijn uitgedrukt in de aankoopeenheid.
 • De velden DPA,PMPA en Kostprijs worden uitgedrukt ten opzichte van de voorraadeenheid. Dit met het oog op de afdruk van de eventuele inventarislijst door op een klassieke wijze deze waarden te gebruiken.
 • De back-orders (Resten) worden berekend op basis van de aankoop/verkoopeenheden.
 • Bij de automatische herbevoorraading, houdt Mercator rekening met de conversie "Verkoopeenheid naar aankoopeenheid" door een herberekening uit te voeren ten opzichte van de voorraadeenheid.
 • De verbindingen tussen de artikels bij de verkoop (Samengestelde of verbonden artikels) worden uitgedrukt in "verkoopeenheden (gedetailleerde voorbeld).
 • De verbindingen tussen de artikels bij de verkoop (Samengestelde of verbonden artikels) worden uitgedrukt in "verkoopeenheden" (gedetailleerde voorbeld).
 • De import van dokumenten via rechterklik of "Kopieëren-Plakken"van de lijnen tussen een leveranciersdokument en een klantendokument houdt rekening met de coefficienten voor de conversie van eenheden.
 • De "ergonische "sneltoetsen bij de ingave van een dokument zoals ++---* hebben een inwerking op Q_UNITE (Hoeveelheidseenheid) en niet meer H (Hoeveelheid)
 • In de layouts bevinden zich de hoeveelheden in eenheden in de variabelen Q_UNITE, terwijl de hoeveelheden uitgedrukt in voorrraadeenheden blijven bestaan in Q
 • In de verkoop en/of de aankoop sequenties (afhankelijk of de Q_UNITE lijnen toegevoegd zijn), op het tabblad "Formules", is de zone "Hoeveelheden" niet meer beschikbaar
 •  In het venster waar je de loten kan selecteren,
  • voor verkoopdocumenten is het de verkoopeenheid die gebruikt wordt
  • voor aankoopdocumenten is het de aankoopeenheid die gebruikt wordt
  • voor diverse verrichtingen is het de stockeenheid die gebruikt wordt

Ter herinnering, deze parameters worden ook gebruikt in de berekening van de voorgestelde hoeveelheid.

 • Q_DEF_V/A: standaardhoeveelheid in verkopen/aankopen
 • ARR_COND_V/A: afronden van verkoop- en aankoopverpakkingen (zolang deze velden ingevuld zijn.)

 

Zie ook: 

 

Trefwoorden : kg, m2, m3, MPGETe laden : 0000000536.zip (1 Kb - 17-11-2011)