U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Differentiatie van eenheden: coëfficiënt vermenigvuldigen of delen

0000003219     -      29-03-2024

Mercator 11.0 of later maakt het mogelijk dat de coëfficiënt tussen de voorraadeenheid en de verkoop-/aankoopeenheid  wordt uitgedrukt als een deler of een vermenigvuldiger. Standaard, als de coëfficiënt wordt genoteerd met een positief getal, zal het een deler zijn. Daarentegen, als het genoteerd wordt als een negatief getal, zal de absolute waarde ervan een vermenigvuldiger zijn.

Beschouw het volgende voorbeeld van een product genaamd "plaque" met een oppervlakte 2 m². Het kan worden ingevoerd als volgt:

unites_multiples

We zien dat eenheid 3 een negatieve coëfficiënt heeft en daarom een vermenigvuldiger is. De eenheid "Pakket van 12" bevat inderdaad 12 platen. Als de coëfficiënt in positieve waarde was uitgedrukt, had het als 1 / 12 = 0.083333333333333 moeten worden geschreven, omdat één plaat gelijk is aan 0.083333333333333 van een pakket van 12.