U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Differentiatie van eenheden: meerdere eenheden per regel

0000003218     -      28-03-2024

Mercator 11.0 introduceert deze nieuwe functionaliteit voor het differentiëren van eenheden: het maakt het mogelijk om meerdere verkoopeenheden en meerdere aankoopeenheden voor hetzelfde artikel te definiëren.

Om deze functionaliteit te installeren, moeten deze kolommen worden toegevoegd aan de tabel STOCK:

alter table STOCK add S_UNITE_V2 char(10) not null default ''
alter table STOCK add S_UNITE_A2 char(10) not null default ''
alter table STOCK add S_COEF_U_V2 float not null default 0
alter table STOCK add S_COEF_U_A2 float not null default 0

alter table STOCK add S_UNITE_V3 char(10) not null default ''
alter table STOCK add S_UNITE_A3 char(10) not null default ''
alter table STOCK add S_COEF_U_V3 float not null default 0
alter table STOCK add S_COEF_U_A3 float not null default 0

Het is dus mogelijk om nog 8 extra eenheden toe te voegen (tot het cijfer 9). De numerieke volgorde moet strikt worden gerespecteerd.

Het wordt sterk aanbevolen om alleen de benodigde kolommen toe te voegen. Het is toegestaan dat het aantal extra eenheden bij verkoop verschilt van het aantal bij aankoop.

Deze kolom moet dan worden toegevoegd aan de tabel LIGNES_V en/of LIGNES_A:

alter table LIGNES_V add RATIO_UNITES float not null default 0
alter table LIGNES_A add RATIO_UNITES float not null default 0

 

In de instellingen van de LinesEditor moet een kolom worden toegevoegd waarvan de bron UNITE is. Deze kolom zal een dropdown-menu presenteren waarmee de gewenste eenheid kan worden gekozen.

 

De prijzen blijven altijd uitgedrukt in de eerste eenheid, respectievelijk S_UNITE_V en S_UNITE_A voor verkopen en aankopen. De kolom RATIO_UNITES zal dus het quotiënt bevatten tussen de coëfficiënt van de eerste eenheid en die van de geselecteerde extra eenheid. Dit ratio wordt meegenomen in de berekening van het totaal per regel. (Tenzij er een "totaal"-formule is ingesteld. In dat geval moet deze formule rekening houden met dit ratio door het als een vermenigvuldigingsfactor te gebruiken).

We stellen deze scherminstelling voor bij 3 verkoopeenheden en 3 aankoopeenheden:

unites_multiples_param

unites_multiples

Het scherminstellingenbestand voor dit tabblad is beschikbaar in het bijgevoegde zip-bestand. (zie uit te voeren bewerkingen).

Dit is compatibel met het beheer van afmetingen. De dimensies popup wordt weergegeven als de geselecteerde eenheid op de regel gelijk is aan de resultaateenheid van de berekeningsformule op basis van de meetcriteria.

 Te laden : 0000003218.zip (2 Kb - 26-03-2024)