U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Beheer van de formules 'hoeveelheid' en 'totaal' in de sequenties van commercieel beheer

0000002179     -      04-12-2019

De formules 'hoeveelheid' en 'totaal' in de sequenties van het commercieel beheer zijn parametreerbaar in het tabblad 'formules' van het scherm sequenties. U kan er twee formules volgens een syntax c# ingeven. Op deze plek beschikt u over alle variabelen die horen bij de kolommen van de lijnentabel (naam in kleine letters) en bij de BillingEngine.

formules_sequences_nl

Voorbeelden:

  • Formule 'hoeveelheid': Math.Round(q1*q2, MercatorUi.Globals.N_DEC_Q)
  • Formule 'totaal': Math.Round(q * pu * (100 - korting) / 100, billingEngine.NDec)

Wanneer er van sequentiefiche veranderd wordt of u een registratie wenst te doen, dan wordt een just-in-time-compilatie uitgevoerd.
Tip: door een fout te maken in de formule bij het weergeven van de compilatieresultaten, is het mogelijk om het C#-script te zien zoals deze in de assembly wordt opgeslagen.

De knop 'Database' de structuur en de tabel LIGNES_V/A weergeeft.

formules_database_nl

Zo kunnen de namen van de velden in de twee formulezones worden geplaatst aan de hand van drag & drop.

Wanneer een 'hoeveelheid'-formule geïnstalleerd wordt,

  • wordt de kolom H read-only.
  • De snelkoppelingen 'H*' in de kolom 'artikelcode' worden gedeactiveerd.

Ter herinnering: het is niet mogelijk om een hoeveelheidsformule te plaatsen indien u met onderscheid in eenheden werkt.