U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Link Pocket PC - PDA (Legacy en Aruba versies)

0000000837     -      27-11-2012

Zipbestand uitpakken in de hoofddirectory van Mercator. Enkel als u de virtuele portable-terminal PTPDA gebruikt.

Zie 0000000836f.html.

Te laden : 0000000837.zip (845 Kb - 25-02-2013)