U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Optievelden

0000000169     -      16-05-2022

Mercator herkent een aantal optievelden, die aan de gegevensbestanden kan worden toegevoegd. Een veld waarin ID voorkomt in de naam heeft een verplichte lengte van 10.

 • Klanten : CLI
  • C_COPIES smallint : het aantal exemplaren voor de fakturatie.
  • C_LIBRE1 char : vrije informatie : 1 ( op het tabblad: "Data")
  • C_TAUX_TVA float : BTW voet van de klant
  • C_NONFIDEL bit : geen getrouwheidskaart
  • C_NON_TAX bit : geen taxen/accijnzen
  • C_ESC_DED bit : diskonto afgetrokken ja of neen
  • C_LIV_SEUL bit : klant "Enkel leveringen" ja of neen
  • C_1BL_1FAC bit : tijdens de fakturatie een faktuur per leveringsbon
  • C_1COM_1BL bit : bij het leveren van bestellingen, een BL per bestelling
  • C_MODELEi char(50) : afdrukmodel voor het type van het dokumenti
  • C_ID_USER char(10) : id user die de fiche aangemaakt heeft
  • C_ID_USER2 char(10) : id user die de fiche gewijzigd heeft
  • C_JOURNAL char(5) : standaard journaal
  • C_WARNING varchar(MAX) : waarschuwing bij klant selectie
  • C_SOMMEIL bit : rustende klant
  • C_CODA char : string die moet voorkomen in de mededeling van de betaling en die de link met de juiste klant mogelijk maakt
  • C_PROVINC char(3) : provincie
  • C_ISOPAYS char(2) : ISO-landcodes
  • C_PALi float : beheer van de consignaties
  • C_DELAIPAI int : de tijd die vanaf de vervaldag moet worden afgetrokken om betalingen te verrichten, rekening houdend met de noodzakelijke uitvoeringstermijn van de bank
  • C_NO_5CENTS bit : niet afronden op 5 cent
  • C_CENTRAL char(10) : gebruik van verschillende centralisatierekeningen voor de klanten
  • C_NO_LAST_MVTS bit : sluit bepaalde klanten uit bij de kolom 'Vorige verrichtingen' tijdens het opzoeken van een artikel in een document van het commercieel beheer

  • Tabblad "Tarief" van klantenfiche : TARCLI
   • REMISE2 REMISE3 REMISE4 float : korting 2 3 4
   • REF_CLI char(25): referentie van klant op tabblad "Tarief" van fiche "artikelen". Diezelfde variabele kan worden toegevoegd aan LIGNES_V.


 • Leveranciers : FOU

 • Artikels : STOCK
  • S_MODELEE char : Omschrijving in het Engels
  • S_INTRASTA char : Intrastat artikelcode (Aankopen)
  • S_INTRASTV char : Intrastat artikelcode (Verkopen)
  • S_UNITE char : Eenheden
  • S_CALCUL char(10) : Prijsberekeningsformule
  • S_MEMO varchar(MAX) : memo
  • S_IMAGE char : Toegangsweg voor een beeld onder BMP formaat
  • S_ETIQ smallint : afdrukken van etiketten bij de leveranciersreceptie
  • S_POINTS float : Op te tellen punten in geval van getrouwheidskaart
  • S_COEFF_1, S_COEFF_2, S_COEFF_3, ... float : Coëfficiënten verbonden aan tarief coefficient associé au tarif 1, 2, 3, ...
  • S_DERN_ACH : datum van de laatste prijs update via leveranciers dokumenten
  • S_ID_USER char(10) : id user die de fiche aangemaak heeft
  • S_ID_USER2 char(10) : id user die de fiche gewijzigd heeft
  • S_NON_BLOQ bit : artikel waarbij de blokkering van de gebruiker moet worden uitgeschakeld
  • S_LONGSER smallint : lengte van serienummer (niveau 3)
  • S_WARNING varchar(MAX) : waarschuwing bij artikel selectie
  • S_NONTOUCH bit : artikel niet beheerd door touchscreen itnerface
  • S_HORS_ESC bit : artikel waarop het disconto niet toegepast is
  • S_ICOEFFV float : intrastat - multiplicatiecoëfficiënt voor de verkopen
  • S_ICOEFFA float : intrastat - multiplicatiecoëfficiënt voor de aankopen
  • S_C_FIELD char(10) : beheer van de consignaties
  • S_Q_DEF_V float : standaard hoeveelheid in de verkopen (indien <> 0)
  • S_Q_DEF_A float : standaard hoeveelheid in de aankopen (indien <> 0)
  • S_NON_ARCHIV bit : archivering van artikelen met behoud van de statistieken

  • Tabblad "Leverancier" van artikelfiche: ARTFOU
   • REMISE2 REMISE3 REMISE4 float : korting 2 3 4


 • 4de Signaletiek : DEST
  • D_ID_CLI char(10 : Verbinding met klanten
  • D_CAT1, D_CAT2, D_CAT3 char(25) : Categorien
  • D_ID_USER char(10) : id gebruiker die de fiche aangemaak heeft
  • D_ID_USER2 char(10) : id gebruiker die de fiche gewijzigd heeft
  • D_ID_PROJ char(10) : id van het project dat gekoppeld is aan het 4e informatiebestand
  • D_SOMMEIL bit : niet-actieve fiche


 • Projekten : PROJ
  • P_ID_CLI char(10) : Verbinding met klanten
  • P_ID_FOU char(10) : Verbinding met leveranciers
  • P_ID_ART char(10) : Verbinding met artikel
  • P_ID_USER char(10) : id user die de fiche aangemaak heeft
  • P_ID_USER2 char(10) : id user die de fiche gewijzigd heeft
  • P_SOMMEIL bit: niet-actief project


 • Boekhoudplan: GEN
  • G_CODA char: string die moet voorkomen in de mededeling van de betaling en die de link met de juiste algemene rekening mogelijk maakt
  • G_DELAIPAI int : de tijd die vanaf de vervaldag moet worden afgetrokken om betalingen te verrichten, rekening houdend met de noodzakelijke uitvoeringstermijn van de bank


 • Beschikbaarheid : DISPO
  • CONSIGN_A float : consignatie kolom in de tabel van de beschikbaarheid


 • Bewegingen hoofdingen : PIEDS_V / PIEDS_A

 • Bewegingen lijnen : LIGNES_V / LIGNES_A
  • LIAISON bit : lijn met samegestelde artikel (ja-nee)
  • DL_ID_LIEN char(10) : waarde DL_ID van de hoofdllijn van de samenstelling
  • LIEN_Q float : aantal elementen in de samenstelling
  • COMMANDE char(15) : nummer van de bestelling verbonden aan de lijn
  • LIVRAISON char(15) : nummer van de levering verbonden aan de lijn
  • REF_CLI char(25) : referentie van de voorkeurtarieven klanten (LIGNES_V enkel)
  • TARIF smallint : tarief per lijn (LIGNES_V enkel)
  • RECNO numeric(10) : lijn nummer
  • NON_BLOQ bit : verbinding met S_NON_BLOQ artikel waarbij de blokkering van de gebruiker moet worden uitgeschakeld.
  • REMISE2 REMISE3 REMISE4 float : korting 2 3 4
  • ID_CLI_LIV char(10) : leveringsklant
  • TOT_NET_TI float (verplicht in LIGNES_V)
  • QCOUPE float : hoe labels afdrukken langs vanuit een document met keuzehoeveelheid per lijn?
  • NO_MAJ_DPA float : DPA van het artikel niet updaten bij het bewaren van het document (LIGNES_A enkel)
  • ID_FOU_COM char(21) : leverancier vastleggen in de klantenbestelling voor het tegenmerk (LIGNES_V enkel)


 • Hoofding van boekhoudkundige documenten: PIEDS_C

 • Lijnen van boekhoudkundige documenten: LIGNES_C

 

Meer informatie over standaardvelden.